Velence 1848 után XI. rész: „Velencei-tó”, és a „Tónak alsó részén fekvő” –dűlő

A két „majorsági”, vagyonosok által birtokolt dűlő más-más módon különleges. A Velencei-tó hozzánk tartozó része Velence szimbóluma. Az alatta húzódó keskeny terület pedig a (viszonylag) gyors kulturális környezetváltozásé. Ez a bejegyzés róluk szól.

dülőkprep

A két (6. és 7. számú) dűlő elhelyezkedése az 1853-as dűlőtérképen –forrás: OSZK

 

A „Velencei-tó” –dűlő

A tó „ránk eső” részének északi, keleti és déli határa természetes, jórészt a tó partja és tapasztalati alapon meghatározott akkori ártere adja. Nyugaton szabálytalan alakú. Északi vége Sukoró-Velence szárazföldi közigazgatási határa. Déli vége a gárdonyi. Vonala azonban a tó közepén megtört, mint az a dűlőtérképen látható.

Vtó mág

A Velencei-tó-dűlő művelési ágai

 

Az összes velencei terület 8,5%-át kitevő, összesen 528 kataszteri holdas dűlő 65 %-a minősült nádasnak. 33%-a tó (szabad vízterület), a fennmaradó nagyon kevés rét, út, árok. Úgy vélem, természetes körülmények mellett mindez nagyon lassan változott.

Vtó1955

A dűlő egy 1955-ös légifotón-forrás: Hadtörténeti Térképtár

 

Meszleny Ignác a vele folytatott beszélgetésen azt mondta, a jó minőségű nád jobban jövedelmezett, mint a vele azonos méretű átlagos termőföld. A hitványabb minőségű nád, vagy maga a vízterület hozama jóval szerényebb volt. Ennek fényében érdekesek a dűlő tulajdoni viszonyai.

A Velencei-tó-dűlő tulajdonosai 1884-ben

Tulajdonosok Összeg / összes terület kat h eset % eloszlás
Velenczei közbirtokosság                                                181,5 5 34%
Pillitz Dániel                                                103,0 3 20%
Aszman, Burchardt,Halász,Koch, Zlinski, Veiner közös                                                  69,6 4 13%
Klein Bernát                                                  48,8 5 9%
Dr Beck Hugó                                                  40,5 2 8%
Singer Albert és Singer Antal                                                  40,3 1 8%
Meszleny Benedek és Meszleny Pál                                               31,1 4 6%
Klein Bernát és birtokostársai Meszlényi István és Szapáry Iván Bernát                                                    9,4 1 2%
Meszlényi Mór                                                    2,3 1 0%
Velenczei telkes gazdák                                                    1,5 1 0%
Végösszeg                                                528,0   27 100%

 

A táblából az látszik, hogy összességében a velencei közbirtokosság (a falusi vagyonosabbak) közösen, és a friss gazdagok voltak a meghatározó tulajdonosai a tó e darabjának. (Nevükkel a korábbiakban találkozhattál, újból nem ismertetem őket.) De vajon így osztozkodtak a rajta termelt jövedelemmel is?

A tulajdonosok és birtokuk művelési ága 1884-ben

Sorcímkék Összeg / összes terület kat h esetszám
Pilitz Dániel                                                103,0 3
nádas                                                103,0 3
Aszman, Burchardt,Halász,Koch, Zlinski, Veiner közös                                               69,6 4
nádas                                                  69,6 4
Klein Bernát                                                  48,8 5
nádas                                                  48,8 5
Dr Beck Hugó                                                 40,5 2
nádas                                                  40,5 2
Singer Albert és Singer Antal                                                  40,3 1
nádas                                               40,3 1
Meszleny Benedek és Meszleny Pál                                                  31,1 4
nádas                                                  31,1 4
Klein Bernát és birtokostársai Meszlényi István és Szapáry Iván Klein Bernát                                                9,4 1
nádas                                                    9,4 1
Meszlényi Mór                                                    2,3 1
rét+árok                                                   2,3 1
Velenczei közbirtokosság                                                181,5 5
rét                                                    0,2 1
                                               172,0 3
út                                                 9,4 1
Velenczei telkes gazdák                                                    1,5 1
  tó                                                    1,5 1

 

A művelési ágak figyelembevételével az arányok úgy módosulnak, hogy a kevésbé értékes víz a közbirtokosság és a velencei telkes gazdák birtoka, míg a jövedelmezőbb nádas Velence akkori vagyonosaié. Itt is bekövetkezett tehát az Uradalmi Szilfák esetében leírt gyors tulajdon- arányeltolódás a nemesektől a polgárok javára. Érdekes még az egyes birtokrészek nagy arányú keveredése, több tulajdonos közös tulajdona, ami aztán megalapozza majd Velence modern(ebb) közbirtokosságának vagyonkezelését 50 évvel később.

A tó itt leírt oligarchikus tulajdonlása a II. világháborút követő évekig így maradt, csak a hasznosítást modernizálták lényegesen és sikeresen. Utána pedig minden alapvetően változott.

***

A „Tónak alsó részén fekvő” –dűlő

Ha valami igazán nagyot változott a XIX-XX. században, akkor ez a kicsi terület az! A tó korábbi árterületéből, az erősen szikes rétvilágból lett viszonylag gyorsan üdülőterület. A XIX. században még rossz művelési adottságú, közlekedésileg zsákutcás térség a vasút révén lett átjárható 1861-től.

Ez a dűlőt az Anna Malom és a vasúti megálló révén érintette. A szezon és korszakfüggő mértékben 40-120 főt foglalkoztató malom a falu legnagyobb munkaadója volt a XIX. században.

1884-ben egyelőre ennyi látszott.

Művelési ágak tekintetében döntően rét, legelő, vasúti területek és utak alkották ezt az akkor még ezt a rendes ivóvíz nélküli, nagyon kopár, vidéket.

tó alsó mág

A dűlő megoszlása az egyes művelési ágak között

 

A földminőségről és a dűlő használhatóságáról az 1858-as dűlőleírás adott hű képet.

1858 dűlőleírás

Az 1858-as dűlőleírás és minősítés részlete a tóról és a Tó alsó részén-dűlőről

 

A területnek 19 tulajdonosa volt:

tulajdonos Összes birtoka mérete kat. Holdban birtokrészek száma % eloszlás
Pillitz Dániel              50,2 5 29%
Singer Albert és birtokostársa Singer Antal              17,9 7 10%
Meszlényi Benedek és birtokostársa Meszlényi Pál              16,2 5 9%
örökösei Kuhner Dávid              14,5 12 8%
Déli Vasút Társaság              12,6 3 7%
dr Beck Hugó              11,5 5 7%
Velenczei Közbirtokosság              11,0 2 6%
gróf Szapáry Iván                8,1 6 5%
Meszlényi István                3,4 2 2%
Szöllősy Pál örökösei                3,3 2 2%
örökösei Koch Károly                3,2 2 2%
Halász Gedeon                3,2 2 2%
Zlinski Istvánné                3,2 2 2%
Burchardt Gusztáv                3,1 2 2%
Boné József              3,1 2 2%
Klein Bernát                2,6 2 1%
Velenczei telkes gazdák                2,0 1 1%
Schmidt Ferencné                1,6 2 1%
Petheő Imréné                1,0 1 1%
Végösszeg            171,6 65 100%

 

A listáról egyedül Boné (máskor Bóné) József neve lehet ismeretlen a blog olvasóinak. A Bóné familia Gárdony századokkal ezelőtt itt honos kisnemeseinek egyike. A család számtalan összefüggésben előfordul a tóval kapcsolatban, legutóbb a ’30-as évek strandalapítási és működtetési feladataival kapcsolatban olvastam róluk. Földjeik többsége Gárdonyban volt.

tó alsó 1927

Hogy mennyire is volt pusztaság a környék, azt az 1927-es légifotó részlete mutatja a dűlőről Kattints rá a nagyításért! (forrás: Hadtörténeti Térképtár)

 

A kicsiny terület –majorsági jellege ellenére- viszonylag sokfelé aprózódott, aminek véleményem szerint a kevés legeltetésre és kaszálásra alkalmas velencei terület az oka. Ez a föld pedig éppen ilyen volt. Ha kicsi és silány is, azért fű nőtt rajta!

A dűlő egyes részeinek funkcióját jobban megmutatja, ha a tulajdonosok birtokrészeinek funkcióját is ismertetjük:

Tulajdonos és birtoka(i) művelési ága össz kat hold eset
Boné József                                  3,08 2
rét                                  3,08 2
Burchardt Gusztáv                                  3,10 2
rét                                  3,10 2
Déli Vasút Társaság                                12,64 3
állomás                                  0,03 1
őrház                                 0,01 1
vasút + gazd. Ép                                12,60 1
Halász Gedeon                                  3,21 2
rét                                  3,21 2
Klein Bernát                                  2,55 2
rét                                2,55 2
Meszlényi Benedek és birtokostársa Meszlényi pál                                16,15 5
rét                                  3,16 2
rét + árok                                12,99 3
Meszlényi István                                  3,41 2
rét                                  3,41 2
Petheő Imréné                                  0,97 1
rét                                  0,97 1
Pilitz Dániel                                50,24 5
rét                                50,24 5
Schmidt Ferencné                                  1,62 2
rét                                  1,62 2
Singer Albert és birtokostársa Singer Antal                                17,85 7
rét                                  6,27 4
rét + árok                                11,59 3
Szöllősy Pál örökösei                                  3,25 2
rét                                  3,25 2
Velenczei Közbirtokosság                                11,02 2
hasonlat út                                  9,37 1
legelő                                  1,65 1
Velenczei telkes gazdák                                  1,97 1
legelő                                  1,97 1
Zlinski Istvánné                                  3,19 2
rét                                 3,19 2
dr Beck Hugó                                11,53 5
legelő                                  4,31 1
legelő + árok                                  1,59 1
rét + árok                                  1,18 1
szántó                                  4,45 2
gróf Szapáry Iván                                  8,12 6
rét                                  8,12 6
örökösei Koch Károly                                  3,23 2
rét                                  3,23 2
örökösei Kuhner Dávid                                14,50 12
3 lakház + udvar                                  1,55 1
árok                                  0,20 2
legelő                                  0,16 1
legelő                                  1,44 1
legelő + árok                                  1,20 1
rét + árok                                  6,27 2
szántó                                  3,44 2
út                                  0,09 1
vasút                                  0,13 1

 

A birtokosok jó része rétként vagy legelőként használta ezt a földet. Ők a nagy többség.

A másik funkció az Anna Malom speciális területe. A Kuhner Dávid, majd számos utóda által jegyzett üzem részben épületekből (a gyár –vele az épületek- egy része a szomszédos Urasági Szilfák –dűlőbe ért át), részben közlekedési útból, részben a gyár birtokában lévő üzemi sínpár alatti földből állt.

A harmadik funkció a vasúté. A társaság birtokolta az első velencei vasútállomás épületét és a mellette ma is álló gazdasági épületet. Tőle 200 méterre keletre van a ma „Süle –kanyarként” becézett, a nemrég épített gyalogos vasúti átkelő és a korábbi építésű kis kikötő mellett található a bakterház/ őrház + gazdasági épületek. És ott volt persze, a sín. A vasút keresztbe metszette a dűlőt. Még gyerekkoromban is megfigyelhető volt ennek hatása a földre. A vasúti töltéstől északra, a tó felé tavasszal vagy esős időben gyakran volt vizenyős a talaj, a házak jó része lábakra épült. Tőle délre, a dombok felé, szárazabb, jobban használható terület állt. Az idők folyamán fokozatosan töltötték fel a területet, és a vízszabályozás is meghozta a hatását-bár jóval később.

***

Itt akár be is fejezhetném a Tónak alsó részén fekvő –dűlő leírását. Mégis, egy kitekintéssel zárok inkább.

A Magyar Levéltári Portálon, valamint a Fejér Megyei Levéltár földhivatali anyagai között is, együtt és külön is hiányzik az 1884-es kataszteri térkép néhány része, köztük a dűlő térképe. Máig nincs korabeli részletes térkép a területről.

Velence dél 1936 nagyon kicsi

Az 1936-37-esre becsült dátumú kataszteri térkép a velencefürdői részről –forrás: Fejér Megyei Levéltár (Kattints rá a jobb élvezhetőség kedvéért!)

 

A minap a levéltár térképtárában 1936-37-esre becsülhető dátumú kataszteri térképet találtam, ami részben pótolja ezt a hiányt. A terület jelentősebb épületei ugyanis jórészt az 1944. december és 1945 márciusa közötti időszakban pusztultak el. Ráadásul már megvolt az üdülőterület magja. A kb. 2 négyzetméteres térképet nem tudom közölni. Durván kicsinyített változata azonban megmutatja, hol és mekkorát változott 1884 és 1936. között ez a vidék.

 

Kapcsolódó bejegyzések:

Velence a jobbágyfelszabadítás korában IV: Földek, földbirtokviszonyok, földbirtokosok

– Velence 1848 után I. rész: Összkép a jobbágyfelszabadítás után

-Velence 1848 után II. rész: A (belső) falu szerkezete 1884-ben

– Velence 1848 után III. rész: (Volt) majorsági birtokok és (többnyire) új tulajdonosaik-összkép

Velence 1848 után IV: Birtokok és tulajdonosaik 1884-ben-Felső Nyék-ki a határra-dűlőn

Velence 1848 után V : Az Alsó Nyéki dűlő – Urak földje, paraszt földje

– Velence 1848 után VI: Az Urasági Szilfák-dűlő és tulajdonosai

Velence 1848 után VII. rész: A Gurjal –dűlő-1884-ben

 – Velence 1848 után VIII. rész: A Szabolcsi útra dűlő

– Velence 1848 után IX. rész: A Rétiföldek

Velence 1848 után X. rész A Csontrét és a Kenderföldek

 

Források:

  • A Hadtörténeti Térképtár légifotói
  • A Magyar Levéltári Portál digitális, 1884-es kataszteri térképe Velencéről
  • A Fejér Megyei Levéltár Térképtára 1936 körüli analóg kataszteri térképe Velencéről,
  • A Fejér Megyei Levéltár földhivatali anyagainak Velencét érintő kataszteri felmérései 1884-es anyaga
  • Arcanum Tudásbázis


Kategóriák:1920-1939, Adatok, Emberek, Gazdaság, Gárdony, képek, Légifotó, Település-szerkezet, Velence, Velence térkép, Velencei tó, XIX. század, XX. század

Címkék:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: