Néző István

István megtisztelt engem (bennünket) azzal, hogy Kisvárdán utánajárt Hajdu Leó nyomainak. Kérésemre  némi információt adott magáról, amit megosztok Veled, Kedves Olvasó! Másokat is belerángattam a hobbimba, ezért hamarosan Madarasról  szeretnék helytörténészt bemutatni (ha kötélnek áll -FÁ.

***

 

“1963. február 11-én születtem Nyíregyházán, középiskola a nagykállói Korányi Frigyes Gimnáziumban, majd történelem-népművelés szak a nyíregyházi Bessenyei György Főiskolán, nappalin kezdtem, de egy év után házasságkötés miatt kijöttem levelező szakra, és közművelődési elaődóként dolgoztam 1983-1984-ig A TUNGSRAM kisvárdai gyáregységében,, majd 1984-89-között ált. isk tanárként Rétközberencsen. 1989 őszétől máig a kisvárdai városi könyvtárban.

1994-ben elvégeztem az ELTE könyvtár szakát,  pár éve a Nyíregyházi Főiskola kommunikáció-médiatudomány szakát.

1989-től publikálok, pár évig publicisztikák, közéleti írásokat is de a feleségemnek megígértem, hogy erről a műfajról lemondok, és marad a helytörténet.”

NI

István “akcióban” egy vetélkedőn

 

 

Publikációk:

Önálló kiadványok

 1. Kisvárda a források tükrében: szemelvénygyűjtemény, Kisvárda:Városi Könyvtár, 1999. 421 p. (társszerző: Szivák Gábor)
 2. Kisvárda és környéke zsidóságának története, Kisvárda, KIÚT Térségfejelsztési Egyesület, 2004. 135 p.
 3. A kisvárdai tűzoltóság krónikája, Kisvárda:Kisvárdai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, 2005. 166 p.
 4. A kisvárdai vár története, Kisvárda:Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2004. 168 p.
 5. A kisvárdai zsidóság története, Nyíregyháza:Ardlea Kiadó, 1998. 157 p.
 6. A zsidóság Kisvárdán, Nyíregyháza:Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2003. 306 p.
 7. Somogyi Rezső emlékkönyv, Kisvárda. Városi Könyvtár, 1998. 133. p.

Tanulmányok

 1. 135 éves a kisvárdai nyomdászat. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2002. 1. sz. 27-41. p.
 2. Szabolcs megye. In: A magyarországi holokauszt földrajzi enciklopédiája II. kötet, szerk. Randolp L. Braham, Budapest: Park Könyvkiadó, 2007. 934-996. p.
 3. „Néhány pengővel a zsebében már álmokat szőtt”.: Virágh Ferenc élete. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2012. 1. sz. 106-122. p.
 4. Országgyűlési képviselők a kisvárdai kerületben 1844-1944 között. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1998. 4. sz. 519-537. p.
 1. Az 1956-os forradalom és szabadságharc kisvárdai eseményei. In: Tariménes. 2006. 2. sz. 66-86. p.
 2. Adatok a kisvárdai zsidóság hitéletének múltjából. – In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1997. 3. sz. 328-340. p.
 3. Egy humanista főpap: Várday Ferenc élete és tevékenysége. In. A nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyve LI., szerk. Istvánovits Eszter, Almásy Katalin, Nyíregyháza:JAM. 2009. 231-260. p.
 4. A “Felsőszabolcs” című lap története 1920-1938. In: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Önkormányzati Levéltárának évkönyve XII., Nyíregyháza, 1997. 347-363. p
 5. Két világégés árnyékában. In: Historia Kisvárdiensis: helytörténeti előadások Kisvárda történetéből, szerk. Szivák Gábor, Kisvárda.Városi Könyvtár, 2003. 113-158. p.
 6. Kisvárda c. újság különszáma az 1956-os forradalom emlékére, Kisvárda, 2006. 8 p.
 7. Kisvárda gazdasági élete a XX. század első felében. In: Kisvárda polgári fejlődése a XX. század első felében: előadások Virágh Ferenc születésének 90. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülésről, szerk. Szivák Gábor, Kisvárda:Városi Könyvtár, 1997. 59-71. p.
 8. Kisvárda története. In: A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig, Kisvárda, 2000. 9-17. p.
 9. A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium története. In: A Vörös Postakocsi, 2011. 4. sz. 108-200. p.
 10. A kisvárdai városi könyvtár története. In: Fejezetek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye könyvtártörténetéből 1952-2002. I. kötet, főszerk. Futaky László, Nyíregyháza:Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, 2004. 485-516. p.
 11. „A leghasználtabb orosz szó e naptól kezdve: zabrálás és davaj”. Szemelvények a Szent Orsolya-rend kisvárdai házának krónikájából (1944). In. Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2013. 4. sz. 81-95. p.
 12. A kisvárdai zsidóság 1944 tavaszán. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2004. 2. sz. 196-213. p.
 1. A római katolikus egyház története. In: A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig. Kisvárda, 2000. 19-95. p.
 2. Színházak és színészek Kisvárdán a kezdetektől 1989-ig. In: Darvay Nagy Adrienn: Színek Kisvárdán, Nyíregyháza:Informa Lap és Könyvkiadó Vállalat, 1998. 195-206. p.
 3. Városias falu vagy falusias város: a városi infrastruktúra kialakulásának kezdetei Kisvárdán a 19. század utolsó harmadától a 20. század elejéig. In: Szabolcs-szatmár-beregi levéltári évkönyv XIX. szerk., Galambos Sándor, Kujbusné Mecsei Éva, Nyíregyháza:SZSZBML, 2011. 325-366. p.

 

Cikkek

 1. II. Rákóczi Ferenc és Kisvárda. In: Kisvárda, 2003. 6. sz. 3. p.
 2. 55 éve történt: az egyházi iskolák államosítása. In: Kisvárda, 2003. 8. sz. 7. p.
 3. 120 éves jubileum. In: Kisvárda, 2008. 6. sz. 9. p.
 4. 125 éves a kisvárdai vasút. In: Honismeret, 1997. 4. sz. 22. p.
 5. 130 éves a kisvárdai nyomdászat. In: Honismeret, 1996. 5. sz. 28-30. p.
 6. 135 éves az állami oktatás Kisvárdán I. rész. In: Nexus, 2010. 16. sz. 1-2. p.
 7. 135 éves az állami oktatás Kisvárdán II. rész. In: Nexus, 2010. 17. sz. 3. p.
 8. 140 éves évforduló, I. rész. In.: Nexus, 2010. 11. sz. 8. p.
 9. 140 éves évforduló, II. rész. In: Nexus, 2010. 12. sz. 3. p.
 10. Az 1848/49-es szabadságharc kisvárdai vonatkozásai. In: Nyitott Szemle, 2009. 2. sz. 2-3. p.

Akinek nevét az iskola viselte: In. „A nyesett fa kizöldül”: A Szent László Katolikus Szakközépiskola, Általános Iskola és Óvoda jubileumi évkönyve 1918-2013. szerk. Jurás László-Papp Mónika, Kisvárda, 2013. Szent László Szakközépiskola, 59-63. p.

 1. Almanachot alapított a szolgabíró. In: Kelet-Magyarország, 1997. 277. sz. 13. p.
 2. Az állami elemi iskola megszervezése Kisvárdán. In: Honismeret, 2000. 5. sz. 73-74. p.
 3. Babérkoszorú a jubileumra: Mayer György emlékezete. In: Kelet-Magyarország, 1997. 135. sz. 5. p.
 4. Banki születésnap. In: Kelet-Magyarország, 1999. 34. sz. 15. p.
 5. Becsukódott a költészet kapuja. (Szilágyi Domokosról). In: Kelet-Magyarország, 1996. 262. sz. 10. p.
 6. Bíborosi kalap a sírbolton: Várday István élete I. In: Nexus, 2011. 1. sz. 4. p.
 7. Bíborosi kalap a sírbolton: Várday István élete II. In: Nexus, 2011. 2. sz. 5. p.
 8. Boszorkányper. In: Kisvárda, 1990. 8. sz. 2. p.

19. Császy László. In: Pedagógusok arcképcsarnoka: tizenegyedik kötet, főszerk Ungvári János, Debrecen: Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, 2012. 71-74. p.

 1. Diáknapló – nem csak diákoknak. In: Kisvárdai Műhely, 2002. 2. sz. 5. p.
 2. Diner István. In: Kis-Város, 1998. 11. sz. 4. p.
 3. Egy “eltűnt” nyomda nyomában. In: Kelet-Magyarország, 1997. 218. sz. 12. p.
 4. Egy elfeledett államférfi. In: Kelet-Magyarország, 1996. 157. sz. 11. p.
 5. Egy elfeledett államférfi: 130 éve született dr. Vadász Lipót. In: Kisvárda, 1991. 8. sz. 4. p.
 6. Egy elmaradt találkozás. In: Kelet-Magyarország, 1996. 104. sz. 10. p.
 7. Egy évfordulóra emlékezve. In: Kisvárda, 2008. 8. sz. 8. p.
 8. Egy família végnapjai. In: Kelet-Magyarország, 2004. 30. sz. 8. p.
 9. Egy költőnő emlékére: Czóbel Minka. In: Kelet-Magyarország, 1997. 13. sz. 8. p.
 10. Egy lírikus nő emlékezete: Ölbey Irén. In: Kelet-Magyarország, 1997. 259. sz. 13. p.
 11. Egy tiszt sem tette tiszteletét. In: Kelet-Magyarország, 1997. 61. sz. 4. p.
 12. Elbocsátó szép üzenet: (Fehérvári Béla halálára). In: Kelet-Magyarország, 2001. 191. sz. 9. p.
 13. Az első ismert magyar költőnő: Telegdi Kata. In: Kisvárda, 1991. 1. sz. 6. p.
 14. Az első magyar nyelvű levél. In: Kisvárda, 1991. 4. sz. 5. p.
 15. Előszó. In: „Ott kinn a dombon csönd honol”. A kisvárdai zsidó temető, Kisvárda. Kisvárdai Városszépítő Egyesület, 2004. 5-6. p.
 16. „Emeltyűje műveltségnek, iparnak”. In: Kelet-Magyarország, 2002. 273. sz. 9. p.
 17. Évfordulók Kisvárdán. In: Kisváros, 1997. 1. sz. 1. p.
 18. Fejezetek a  kisvárdai posta történetéből. In: Nexus, 2010. 20. sz. 2. p.
 19. A film várdai csillaga. In: Kisvárda, 1992. 1. sz. 2. p.
 20. A fiúk átadták a helyüket. In: Kelet-Magyarország, 1996. 243. sz. 4. p.
 21. Galambokra vadászott az olimpián. In: Kelet-Magyarország, 1997. 230. sz. 13. p.
 22. Gondolatok városunk óvodatörténetéről. In: A 100. éves Császy úti óvoda jubileumi kiadványa, 1907-2007. Kisvárda, 2007. 3. p.
 23. A gondolattól a tettig: a Szent László Emlékmű története. In: A kisvárdai egyházak története. 2000. 169-172. p.
 24. Gyászlobogók Kisvárdán. In.: Kelet-Magyarország, 1999. 72. sz. 9. p.
 25. Halálvonatok. In: Kelet-Magyarország, 1997. 123. sz. 4. p.
 26. Híradás 1873-ból: Kisvárda a világkiállításon. In: Kisvárda, 1991. 5. sz. 1. p.

Híres kisvárdaiak: Várkonyi Mihály https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Ginczler Vilmos https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Györgyényi Ignácz https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Radó Sándor https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Szögyény Zsigmond https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Werner Gyula https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Halasy Gyula https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Mácza Endre https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Galambos József https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaik: Halasi Béla https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Tutkovits József és Tutkovits Ferenc https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Komoly Péter https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?fref=ts

Híres kisvárdaiak: Várday Ferenc https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?hc_location=timeline

Híres kisvárdaiak: Dr. Osváth Pál https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-Egyes%C3%BClet/303675946343757?hc_location=timeline

Híres kisvárdaiak: Bán Lajos https://www.facebook.com/pages/Kisv%C3%A1rdai-V%C3%A1rossz%C3%A9p%C3%ADt%C5%91-gyes%C3%BClet/303675946343757?hc_location=timeline

Híres kisvárdaiak: Dr. Farkas Balázs

Híres kisvárdaiak: Kálmán Sándor

Híres kisvárdaiak: Nagy Géza

Híres kisvárdaiak: Hrabovszky Guido

Híres kisvárdaiak: Erdőhegyi Lajos

Híres kisvárdaiak: Dr. Tóth József https://www.facebook.com/photo.php?fbid=673670006019200&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Dr. Hollóházy Lajos (2014) https://www.facebook.com/photo.php?fbid=695513173834883&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Nyáry Krisztina https://www.facebook.com/photo.php?fbid=688145721238295&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak Makay László https://www.facebook.com/photo.php?fbid=684627644923436&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Dr. Mayer György https://www.facebook.com/photo.php?fbid=691604897559044&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Várday István https://www.facebook.com/photo.php?fbid=677286228990911&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Járóka Sándor https://www.facebook.com/photo.php?fbid=669932916392909&set=o.303675946343757&type=1

Híres kisvárdaiak: Dr. Somogyi Endre https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666244810095053&set=o.303675946343757&type=1

 

 1. Honvédból lett főhadnagy. In: Kelet-Magyarország, 1998. 62. sz. 16. p.
 2. Huszonöt évig honatyaként. In: Kelet-Magyarország, 1998. 42. sz. 13. p.
 3. Iparbanki furcsa „kölcsön” elemire. In: Kelet-Magyarország, 1999. 75. sz. 13. p.
 4. Irinyi, a litkei születésű katonatiszt. In: Kelet-Magyarország, 1999. 58. sz. 15. p.
 5. Az irodalom seregszemléje. In: Kelet-Magyarország, 1996. 108. sz. 10. p.
 6. Iskolateremtők értékei Kisvárdán. In: Kelet-Magyarország, 2001. 204. sz. 9. p.
 7. Itókával lelkesített polgárok. In: Kelet-Magyarország, 1998. 18. sz. 13. p.
 8. Jeles napok 1998-ban. In: Kelet-Magyarország, 1998. 6. sz. 11. p.
 9. Jubilálhatna a gazdaújság. In: Kelet-Magyarország, 1997. 159. sz. 5. p.
 10. Kereskedők, kalmárok, vásári emberek. In: Kelet-Magyarország, 2003. 39. sz. 9. p.
 11. Kettős jubileum. In: Kisvárda, 2007. 10. sz. 9. p.
 12. Kézikönyv a Rétköz régészetéről. In: Kisvárda, 2003. 11. sz. 6. p.
 13. “Kijárták” a gimnáziumot. – In: Kelet-Magyarország, 1996. 120. sz. 4. p.
 14. Kisvárda 1848/49-ben. In: Honismeret, 1998. 2. sz. 11-13. p.
 15. Kisvárda egy elfeledett szülötte. In. Kisvárda, 2008. 2. sz. 5. p.
 16. Kisvárda első díszpolgára volt. In: Kelet-Magyarország, 1998. 66. sz. 13. p.
 17. Kisvárda első történetírója. In: Kisvárda, 1991. 10. sz. 6. p.
 18. Kisvárda-Kolozsvár és a filmvászon. In: Kisvárdai Lapok, 2003. 3. sz. 5. p.
 19. A kisvárdai autonom orthodox izraelita hitközség története. In: A kisvárdai egyházak története Szent Lászlótól napjainkig, Kisvárda, 2000. 163-165. p.
 20. A kisvárdai Bessenyei György Gimnázium. In: Honismeret, 2001. 6. sz. 38-40. p.
 21. Kisvárdai “leg”-ek: Az első könyv. In: Kisvárda, 1990. 11. sz. 5. p.
 22. Kisvárdai “leg”-ek: Első díszpolgárunk Liptay Béla. In: Kisvárda, 1990. 12. sz. 5. p.
 23. Kisvárdai “leg”-ek: Kisvárda első történetírója. In: Kisvárda, 1991. 10. sz. 6. p.
 24. A kisvárdai lelkész halála. In: Kelet-Magyarország, 2002. 88. sz. 5. p.
 25. Kisvárdai meghívó Ady Endrének In: Kelet-Magyarország, 1999. 25. sz. 9. p.
 26. A kisvárdai országzászló története. In: Kisvárda, 2009. 7. sz. 8. p.
 27. A kisvárdai vár az 1558-1570-es évek harcaiban. In: Várak, kastélyok, templomok, 2008. október, 29-31. p.
 28. A kisvárdai zsidóság története. In: Honismeret, 2003. 3. sz. 80-83. p.
 29. Kordokumentum egy kisvárdai svéd írónőtől. In: Kelet-Magyarország, 2002. 297. sz. 9. p.
 30. Kórház „csináltatott”, liszt és szalonna adatott. In. Kelet-Magyarország, 2004. 39. sz. 7. p.
 31. Kötet megyénk irodalmi múltjáról. In: Kelet-Magyarország, 1996. 135. sz. 12. p.
 32. Kötetbe gyűjtött régészeti emlékek. In: Kelet-Magyarország, 2003. 263. sz. 7. p.
 33. „A közönség osztatlan óhajának megfelelően”.  In: Kelet-Magyarország, 1997. 267. sz. 13. p.
 34. Krucsay János bűnbánata miatt oltárt állíttatott. In: Kelet-Magyarország, 2003. 211. sz. 7. p.
 35. Lázadás Bétsben. In: Kelet-Magyarország, 1997. 63. sz. 7. p.
 36. Lemondott a képviselő. In: Kelet-Magyarország, 1998. 106. sz. 13. p.
 37. Lengyel kopjások kísérték. In: Kelet-Magyarország, 1998. 36. sz. 13. p.
 38. A lengyelek is kitüntették. In: Kelet-Magyarország, 1998. 89. sz. 15. p.
 39. Levéltári kötet a Rétközről. In: Kelet-Magyarország, 1997. 147. sz. 4. p.
 40. Lokomotívval robogtak a Kaszinóba. In: Kelet-Magyarország, 1997. 25. sz. 5. p.
 41. Lovassági hadiszemle a várnál.  In: Kelet-Magyarország, 1997. 253. sz. 13. p.
 42. Makay László emlékülés: Tisztelgés a múzeumalapító-igazgató, pedagógus tevékenysége előtt. In: Könyvtári kis híradó, 2010. 3-4.sz. 29-30.p.
 43. Márczius fényében. In: Kisvárda, 1991. 3. sz. l, -3. p.
 44. Megjegyzések egy tanulmánykötethez. In: Kisvárda, 1991. 9. sz. 3. p.
 45. Mennyei menyegző. In: Kisvárda, 2008. 7. sz. 11. p.
 46. A meseautó dombrádi utasa. In: Kelet-Magyarország, 1995. 264. sz. 8. p.
 47. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A Városi Könyvtár 1. rész. In: Nexus, 2009. 15. sz. 14. p.
 48. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A Városi Könyvtár 2. rész. In: Nexus, 2009. 16. sz. 14. p.
 49. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A zsinagóga 1. rész. In: Nexus, 2009. 17. sz. 14. p.
 50. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A zsinagóga 2. rész. In: Nexus, 2009. 18. sz. 14. p.
 51. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A római katolikus templom 1. rész. In: Nexus, 2009. 19. sz. 14. p.
 52. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A római katolikus templom 2. rész. In: Nexus, 2009. 20. sz. 14. p
 53. Mesélő kövek: Kisvárda régi épületei: A római katolikus templom 3. rész. In: Nexus, 2009. 21. sz. 14. p.
 54. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 1. rész. In: Nexus, 2009. 22. sz. 7. p.
 55. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 2. rész. In: Nexus, 2009. 23. sz. 2. p.
 56. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 3. rész. In: Nexus, 2009. 24. sz. 2. p.
 57. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 4. rész. In: Nexus, 2010. 1. sz. 2. p.
 58. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 5. rész. In: Nexus, 2010. 2. sz. 2. p.
 59. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 6. rész. In: Nexus, 2010. 3. sz. 2. p.
 60. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 7. rész. In: Nexus, 2010. 4. sz. 2. p.
 61. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 8. rész. In: Nexus, 2010. 5. sz. 2. p.
 62. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 9. rész. In: Nexus, 2010. 6. sz. 2. p.
 63. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 10. rész. In: Nexus, 2010. 7. sz. 2. p.
 64. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 11. rész. In: Nexus, 2010. 8. sz. 2. p.
 65. Mesélő kövek: A kisvárdai vár 12. rész. In: Nexus, 2010. 9. sz. 2. p.
 66. Mózes csipkebokra a városháza. In: Kelet-Magyarország, 1998. 12. sz. 13. p.
 67. Múzeum és zarándokhely lett a templom. In. Kelet-Magyarország, 1998. 224. sz. 13. p.
 68. Nagy színész egy kisvárosban. In: Kelet-Magyarország, 1997. 112. sz. 4. p.
 69. Nem esett kútba a kút. In: Kelet-Magyarország, 1997. 171. sz. 4. p.
 70. Negyedszázados a Kisvárdai Városszépítő Egyesület. In:  http://www.kisvarda.hu/
 71. Negyedszázados a Kisvárdai Városszépítő Egyesület. In:Tariménes, 2009. 1. sz. 80-82. p.
 72. „Nyár volt/Jaj, a  boldogság máshová pártolt”. In: Kisvárda, 1998. 6. sz. 3. p.
 73. Nyáridőben a kocsiszínben: Kisvárda színháztörténetének kezdetei. In: Új Kisvárda, 1992. 7. sz. 6. p.
 74. A nyomdász kölcsönkönyvtára: Berger Ignácz. In: Kelet-Magyarország, 1996. 70. sz. 14. p.
 75. A papi pap poros papírosa. In: Kelet-Magyarország, 1997. 183. sz. 9. p.
 76. Pengő „hajtotta” a mentőautót. In: Kelet-Magyarország, 1999. 46. sz. 15. p.
 77. Pótadóból óvoda. In: Kelet-Magyarország, 1997. 295. sz. 13. p.
 78. Programbeszéd a nagyvendéglőben. In: Kelet-Magyarország, 1998. 54. sz. 13. p.
 79. Rákóczihoz kötődő évfordulók. In: Kisvárda, 2007. 12. sz. 9. p.
 80. A reneszánsz éve. In: http://www.kisvarda.hu/
 81. Senkim, barátom. In: Jósa András Múzeum évkönyve, Nyíregyháza: JAM, 2004. 11. p.
 82. A Somogyi-család. In: Kisváros, 1997. 2. sz. 3. p.
 83. Szárnyas angyal a szentélyben.  In: Kelet-Magyarország, 1997. 49. sz. 4. p.

128. Száz éve történt. In. Kisvárda, 2011. 7. sz. 4. p.

 1. Szent Flórián kegyeltjei. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 1995. 3. sz. 444-446. p.
 2. Szeszgyári almanach. In: Kelet-Magyarország, 1997. 212. sz. 12. p.
 3. Színészek vannak Kisvárdán.  In: Kelet-Magyarország, 1995. 183. sz. 10. p.
 4. A színjátszás helyei Kisvárdán. In: Kisvárdai Lapok, 1999. 5. sz. 8. p.
 5. Színház a kocsiszínben.  In: Kelet-Magyarország, 1995. 189. sz. 10. p.
 6. Szülőföldünk Gyulaháza. In: Kelet-Magyarország, 2009. 156. sz. 6. p.
 7. Szüreti felvonulás, hagyományaink. In: Kisvárda, 2003. 10. sz. 6. p.
 8. Templomszentelés táncmulatsággal. In: Kelet-Magyarország, 1997. 37. sz. 4. p.
 9. Tisztogatás Tornyospálcán. In: Kelet-Magyarország, 2003. 144. sz. 9. p.
 10. Az utolsó Várday leszármazott. In: Kisvárda, 2011. 2. sz. 8. p.
 11. Új épület, jubiláló iskola. In: Kisváros, 1994. 9. sz. 5. p.

139. Utcanevek üzenete: Császy László. In. Kisvárda, 2011. 9. sz. 10. p.

140. Utcanevek üzenete: Diner István. In: Kisvárda, 2011. 10. sz. 12. p.

141. Utcanevek üzenete: Halasy Gyula. In: Kisvárda, 2011. 11. sz. 8. p.

142. Utcanevek üzenete: Kastal utca. (I. rész) In: Kisvárda, 2012. 2. sz. 13. p.

143. Utcanevek üzenete: Kastal utca (II. rész). In. Kisvárda, 2012. 3. sz. 7. p.

144. Utcanevek üzenete: Krucsay Márton. In: Kisvárda, 2012. 4. sz. 14. p.

145. Utcanevek üzenete: Liptay Béla. In: Kisvárda, 2012. 5. sz. 10. p.

146. Utcanevek üzenete: Mózer Ernő. In: Kisvárda, 2012. 6. sz. 16. p.

147. Utcanevek üzenete: Nyáry Pál. In: Kisvárda, 2013. 1. sz. 11. p.

148. Utcanevek üzenete: Sántha István. In. Kisvárda, 2013. 2. sz. 4. p.

 1. Az utolsó Várday leszármazott. In: Kisvárda, 2011. 2. sz. p. 8.
 2. Az utolsó Várdayak. In: Honismeret, 2004. 3. sz. 71-74. p.
 3. Várday István életútja. In: Kisvárda, 2005. 6. sz. 3. p.
 4. Vendéglő a fürdőház mellett. In: Kelet-Magyarország, 1997. 89. sz. 4. p.
 5. Vörös tollak a kalapokon. In. Kelet-Magyarország, 1998. 30. sz. 13. p.
 6. Werner Gyula emlékére. In: Kisvárda, 1995. 6. sz. 2. p.

 

 

5 hozzászólás

 1. Gratulálok az írásaidhoz! Volt csoporttársad.

 2. Nagy erdeklodessel olvastam edesapam Hajdu Gezarol irt tanulmanyat. En mai napig orzok kepeket, ujsagokbol kivagott cikkeket, foleg Kisszallasrol, de Velencerol is. Ha erdekli, szivesen kuldok masolatokat.

 3. Néző István kiváló ember volt és maradt is annak:)

 4. Kedves Olvasók!

  Néző István ma is alkot és dolgozik Kisvárdán.
  Úgy gondolom, ezek után legalább 100 éves koráig fog élni!
  Üdvözlettel.

  Ferró Csaba

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: