A Velencei tó-parti üdülőkorszak hajnala VIII : Tóth Kálmán: Horgásszon a Velencei-tavon (1940.) -forrásközlés

2015.01.17: Kárpáti Miklós (KM)  kiegészítéseivel

 

Már tartott a háború, de még nem fájt igazán. Még volt ember, aki hétvégente a szabadba vágyott és nem élelmiszert próbált felhajtani.

Tóth Kálmán tóbérlő ekkor írta az alább olvasható reklámfüzetét, mely a horgászok érdeklődését igyekezett felkelteni a tó iránt. A füzetet eredeti formában ITT tudod letölteni. (kattints a linkre!)

A harmincas években folyó halászati gazdálkodásról már hónapok óta keresem a forrásokat. Tóth Kálmán leszármazottai tudomása ellenére a Fejér Megyei Levéltár nem tárol iratokat tőle, más forrás meg töredékesen áll rendelkezésre.

Kedves Olvasó légy Társszerző!

Ha tudomásod van olyan dokumentumról, mely a korszak halászati gazdálkodásáról, Tóth Kálmán vagy özvegy Mayer Kálmánné tevékenységéről, más szereplőkhöz való viszonyukról szól, kérlek, jelezd az arpad.feher1@gmail.com-ra vagy hívj munkaidő után a 20/439-56-48-as telefonon! Előre is köszönöm!

Az eredeti bejegyzés megírása óta Kárpáti Miklós felhívta a figyelmet antikváriuma egy bejegyzésére    Igali-Mészáros József 1944-es könyvében (Miklós antikváriumának egyik könyve lehetett) az egyik lapon talán Tóth Kálmánt láthatjuk egy derék lesőharcsával.

Tóth K

Az Igali-könyv egy lapja a méretes, tóba telepített harcsával-és talán Tóth Kálmánnal- forrás: Kárpáti Miklós Gárdonyi Antikváriuma facebook-lapja-(sajnos nem tudom, hogy kell linkelni a képaláíráson)

 

A brossúra gyakorlatilag a tó első fennmaradt helyi horgászrendje. Mellesleg számos szereplőt sorol fel, akik a tókörnyék horgászatában részt vettek valamiképpen. Nagyon kevés dokumentált nyomuk maradt mára.

Létezik a Csutora-vendéglő. Tudjuk, hol volt/van a Sirály-strand. Nincs viszont (egyelőre) pontos emlék a budapesti kereskedőkről, vagy a Velence szállóról, se Balla Jánosról, Zsemleynéről és sokakról még.

 

***

Tóth Kálmán:

Horgásszon a Velencei-tavon

(Csitáry Jenő könyvnyomdája, Székesfehérvár, 1940.)

1

A Velencei-tó Fejér vármegye székesfehér­vári járásában 26 négyzet kilométer területen fekszik. A kereken 4000 kat. holdnyi vízterület Velence, Gárdony, Pákozd és Sukoró községek határaihoz tartozik. Fő tápláló patakja a Csá­szár-víz a tó nyugati végénél. Több kisebb és időszakos vízfolyáson kívül jelentős vízmennyi­séggel csak a Bágyom-patak táplálja, mely keleti végében ömlik a tóba. A tó vízszintjét a dinnyési bukógáttal szabályozzák. Vízterü­letének csak 1/4 részét foglalja el nádas, míg a fennmaradó 3000 hold síkvíz és nádasok kö­zött elterülő tisztás. A tó vize tehát egészséges élő víz és nem mocsár vagy pocsolya, mint azt sokan hiszik, akik még nem járták be a tavat csónakkal. Mélysége egyes helyeken a 3’5 métert is meghaladja, átlagban azonban alig több egy méternél.

2

Ideális halasvíz. Leginkább elterjedt és kedvelt hala a ponty. Ebből két-sőt három féle­ség is él a tóban. Egyik az ősponty, karcsú, hosszúkás, lassan növő sodrófa alakú hal. Másik az állandó és nagymérvű behelyezések révén már meghonosodott tógazdasági szárma­zású nemes-ponty, pikkelyes és tükrös alakjá­ban. A harmadik, az előbb említett két féleség kereszteződéséből származó, igen nagy ellen­álló képességű, kissé nyújtott formájú igen jó­izű ponty.

A pontyok mellett legtöbb a csuka, ez a Hazánk összes vizeiben fellelhető falánk ragadozó.

1935. évben telepítette meg a bérlő a folyami harcsát, 120 darab kétnyaras tenyész­állat behelyezésével. Ez az értékes ragadozó is megtelepedettnek mondható, hiszen már 3-5 kilós példányok kerülnek ki az első törzs iva­dékaiból. Maguk az anyák meghaladják a 20 kg-os súlyt.

Bár a fogas-süllő számára nem a legked­vezőbbek az életviszonyok, mégis ez a kényes, finomhúsú ragadozó is él a tóban. Évenkint 20 fészek süllőikrát hozat és keltet ki a bérlő.

3

 

Fenti nagyobb termetű halakon kívül ter­mészetesen élnek még kisebb, különféle békés természetű és ragadozó halak is a tóban. Igy elsősorban említendő a sügér, mint könnyen fogható sporthal. Képviselve vannak a keszeg­félék is csaknem összes válfajukkal. Ezeken kívül jelentős még a kárász és a compó.

A felsorolt halakra a tó sekély partvonu­lata miatt majdnem kizárólag csónakról vagy a nádasok elé épített horgászállásokról horgász­nak. Horgászállás építésének jogát bérlő fenn­tartotta magának. Etetni a horgászhelyeken csak pontyra szoktak, azonban a ponytváltókon a nádasok szoros átjáróinak torkolatában még ez sem szükséges, mert itt állandóan mozognak a pontyok. A csuka horgászati ideje a nyárutó és az ősz. Szép szórakozást nyujt még a csuka jég alatti horgászata, léken keresztül.

Sporthorgászatra a terület-engedélyt a halá­szati-jog bérlője Velencén adja. És pedig egy évre (érvényes a kiváltás napjától a következő

év április 30-áig).                                             P 30.

egy hónapra …                                                P 15.

egy hétre …                                                         P 6.

egy napra …                                                        P 1.50

 

4

Ezeken kivül gyermekeknek is váltható sporthorgászati engedély, és pedig : tanulóknak 10 éven felül

2 hónapra              P 8‑

1  hónapra              P 4-

      „ alul 2            P 4’—

Az egész idényre érvényes engedély ki­zárólag a bérlőnél — Tóth Kálmán, Velence, (telefon : Kápolnásnyék 272.) — váltható ki, míg az egyéb mindenféle engedély még az alábbi megbízottaknál is beszerezhető ;

Budapesten : Major János vaskereskedés Rá­kóczi-út 59.

Antos Zoltán Szervita-tér 5. Rózsavölgyinél.

„Sporthorgász” kiadóhivatala XI., Horthy Miklós-út 30.

Velencén :           a halásztelepen     Velence állomás
mellett.

Balla János „Velence-szálló” állomás : Kisvelence.

Gárdonyban : a halásztelep kezelőnél. Babai-vendéglőben az állomás mellett. „Sirály”-strandon.

5

 

Agárdon :                   Nádasdy parcellázási irodában.

Nagy Vendel fűszeresnél. Nyakas István fűszeresnél.

6

Bérlő a sporthorgászati engedély kiadását feltételekhez köti. Ezek a feltételek a követ­kezők :

 1. Horgászati engedélyt általában csakis olyan egyén kaphat, akí e nemes sportot az üzletszerűség és nyerész­kedés kizárásával valóban sportszerűen űzi és a kifogott halak értékesítésétől ő
 2. Az engedélyt kizárólag a területi engedélyen megnevezett és ott aláirt személy használhatja, azt másra át nem ruházhatja.
 3. Tilos oly személyekkel együtt halászni, kiknek horgászjegye nincs.
 4. Tilos a hivatásos halászokat munkájukban bármi módon akadályozni, fogásra kitett halászszerszámukhoz nyúlni, csónakokat használni, vagy a halászszerszámokat megrongálni.
 5. A halászoknak tiltva van bármi nemű hal eladása, ezért tőlük senki halat ne vegyen, mert csak lopott halat vehet és így orgazdává lesz.
 1. Az engedélyt tulajdonosa a halászat gyakorlása közben magánál tartani és illetékes ellenőrnek felszólítására azonnal átadni tartozik.
 2. Az állami halászjegyen feltüntetett határsulyok szigorúan betartandók.
 3. Három kílón felüli zsákmány beszolgáltatandó a legközelebbi halásztelepen, — vagy az ellenőrnél, -­esetleg a megállapított megváltási ár lefizetése után elvihető.
 4. Aki a fenti feltételek előírásai ellen vét, attól a sporthorgászati engedélyt halászbérlő minden kárigény nélkül azonnal bevonja s a szabálytalanságot elkövető egyént a sporthorgászatból mindenkorra kizárja.

A fenti feltételeket az engedélyes magára nézve min­denben kötelezőnek elismeri.

A sporthorgászat mellett jelentős szórako­zási lehetőségek is vannak, melyek között első helyen áll a vadászat. Ennek joga azonban egyesek részére csak két helyen szerezhető meg, és pedig Gárdonyban a közbirtokossági területre, és Agárdon gróf Nádasdy Örökösök területére.

A tó igen kedvelt fürdőhely üdülőhely jelleggel. Ezen kívül a különféle vizisportokat is sokan űzik.

 

7

 

Minden igénynek megfelelő étkező és szállóhelyek mindhárom fürdőhelyen bőven áll­nak rendelkezésre.

A közlekedési lehetőségek kitűnőek, a­mennyiben csaknem óránként indul vonat Budapest déli pályaudvarról. A csekély távol­ság (mindössze 50 kilométer) miatt személy­vonattal alig másfél óra a menetidő. A bala­toni autóbusz járat a tóparti községekben meg­áll.

8***

2015.01.18: 2014-ben kapcsolatba léptem Tóth Kálmán leszármazottaival, konkrétan Tóth Lászlóval. Tőle azt az információt kaptam, hogy Tóth Kálmán tóval kapcsolatos munkásságának dokumentumai a Fejér Megyei Levéltárban vannak.

Sajnos, ez  a tudás téves, legalábbis a levéltár kutatószolgálata szerint.

Egyelőre nem tudom, hogy hol lehetnek a dokumentumok. Ezért kérem, ha Neked van tudásod akár ezekről, akár a korszak más halászattal kapcsolatos anyagairól, jelezd!

 

 

Kapcsolódó bejegyzések:

A velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala I : Az úttörők kora (1930-ig)

A velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala II : A parcellázások kora (1930-1945)

A Velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala III: A „Beck-féle mintaház”, a parcellakorszak emlékműve

Velence virilistái VII. : madarasi Beck Lajos, Velence (1928-ban) legbefolyásosabb embere- II. rész- Beck, a magánember és velencei

A Velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala IV: Interjú Farkas Józsefné Éva nénivel-ahogy a gyerek, majd fiatalasszony látta

A Velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala V : A (Gárdonyi és ) Velencei Fürdőegyletről

A Velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala VI: Votisky Antal „A Velencei-tó problémái”-röpirata 1934-ből-forrásközlés

A Velencei tó-parti nyaralókorszak hajnala VII: Az első turista-zsebkönyv a tóról Polgárdy Géza szerkesztésében (1938.) – forrásközlés

 

Források:

 • OSZK törzsgyűjteménye
 • Kárpáti Miklós gyűjteménye és munkássága


Kategóriák:1939-1945, Agárd, Budapest, Emberek, Gazdaság, Gárdony, Légy Társszerző!, Településszociológia, Velence, Velencei tó, XX. század

Címkék:, , , , , , , , , , , , , , , ,

1 hozzászólás

 1. Kedves Árpád!
  A Gárdonyi Antikvárium FB-oldalán írtam szeptemberben egy bejegyzést, amiben egy antikváriusi “nyomozás” kapcsán Tóth Kálmán és a harcsatelepítés is szerepel. A képen látható férfi nagy valószínűséggel Tóth Kálmán. A bejegyzést és a képeket is nyugodtan emeld át. Üdv: Kárpáti Miklós

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: