Velence Hegyközség 1915-ös szabályrendelete-forrásközlés

A Fejér megyei Levéltárban az alispáni iratok között, a világháború nyomai után kutakodva találtam a hegyközség 1915-ös szabályrendeletét-benne név szerint felsorolva az összes tulajdonost.

Ez a bejegyzés elsősorban azoknak szól, akik keresnek valamit a hegyen. Velence történetének azokról az utolsó éveiről szól, amikor még a megélhetést a mezőgazdaság jellemezte. Itt a falu előző két évszázadának befolyásos lakossága neveit, és néhány jómódú újdondászt találunk.

szolokHárom szempont szerint használható a szöveg. Egyrészt támpontot kaphatnak mindazok, akik felmenőik után kutakodva a régi ültetvényeik nyomát keresik.

1915-ben 210 magánember és néhány szervezet-például közbirtokosság és az egyházak- birtokolt földet a hegyen. Ők alkották az akkori idők velencei vagyoni elitjének elsősorban földből, mezőgazdaságból élő többségét.

Az őket keresőknek azt javaslom, az alábbi módon járjanak el:

Ha megtalálták valamikori hozzátartozójukat és területe helyrajzi számát, keressék fel a Magyar Levéltári Portált és ott a menü bal oldalán található kataszteri térképek pontból válasszák ki a térképen egy kattintással Fejér megyét. Ezzel a megye 1884-es kataszteri térképe jön be-elsőre élvezhetetlen felbontásban. A Velencére való könnyebb rákeresést könnyíti a keresőablak jobb oldalán található „II. Katonai felmérés”-re való kattintással, majd a behívott térképre való szorgalmas közelítő kattintásokkal való közelítés a hegyhez. Ha már nem jön közelebb a katonai térképen a hegy, válassza ki a „fejer.ecw” négyzetet és egy kis ügyeskedés után megjelenik Velence északi része, rajta a Bence-heggyel. Itt bizony komolyan keresgélni kell, de a végén többnyire sikerül megtalálni a keresett helyrajzi számot az ős földjével.

***

A másik érdekes és fontos dolog a tulajdonképpeni szabályrendelet. A szabályok sokat elárulnak azokról, akik hozták őket, különös tekintettel pl. a Bence-hegy környéki bányászatra és az általa okozott konfliktusokra.

***

A harmadik szempont mezőgazdaság-történeti. 1915-ben egy évvel voltunk a filoxérajárvány lecsendesülése után. A magyar szőlőterület 40 %-a, elsősorban az értékesebb hegyvidéki- elpusztult.

A mezőgazdasági kormányzat legkésőbb 1894-től szorgalmazta a rovarkártevő elleni egységes, szervezett, hézagmentes fellépést, aminek segítségével végül is sikerült úrrá lenni a baj javán. A szabályrendelet abban haladta meg a közép és újkori szabályozást, hogy a kártevők elleni fellépést szabályozott formában is a közösen viselt költségek részévé tette. Mondhatnánk, hogy ez magától értetődő, de akkor, 1915-ben messze nem volt az! Ez az egyébként demokráciatechnikai értelemben is aktuális szabályrendszer ebben, a biológiai-mezőgazdasági okokra visszavezethető (kényszerű) szolidaritásban jelent újdonságot.

Ennyi! Jöjjön a lényeg!

***

 

Velence Hegyközség szabályrendelete

(Az eredeti, kéziratos szöveg betű szerinti leirata-FÁ)

A hegyközség kötelékébe tartoznak a helyrajzi számok szerint alább felsorolt birtokok és birtokosok:

Hauszmann Alajos 886,887,888,889/1a, 889/2, 889/3a, Gyenese József 763, 764, Velencei református iskola 754,790,791, 1319, Pólya József 843/1, 843/2,860,877, 878,1208,1210, Velencei református lelkész 752,796,797,841/2,847/1, 948/2, 1320, Velencei református harangozó 1321m Cseh Ede 959,960,961,962, Cseh Elek 855,856,857,875/2,974/1, 974/2,975,976,1041,1042,1188,1196,1342. Bognár György 687,688, 1263,1359,1381,1384, 1385/1, 1385/2, 730, 731, 1130/1, 1130/2, 1181,1378,1379,1297/2, 1379, 1374, 701/1, 1297/1, özv. Bognár Mihályné 1170,1171, 1187, Hegyi István 642/1, 642/2, 643,644,645,Pintér Károly 1279/1,1280/a, 1280/2a1, 1280/2 a1, 1364/1,1364/2, id Bárány Károly 623, 624,625, 626,629,630,631,632,722,723, 1033,1123, Sági Mihályné 690, 697,743, 744,1174,1201/1,2146, 1357,1358,1360, Kollár András 681/2a, 681/2b, 748, 749, 836/2, 1031/1,1144/1, 1269, 1270/1, Kollár Pál 679/2a,679/2b,680/2b,1037, 1048,1049, 1050/1,1050/2, 1057, 1052,1053,682,683, László János 949, 1337, K Bognár József 652,653, 677/1,677/2,678/1, 678/2,679/1, 680/1, 681/1, 783,836/1, 1031/2,1444/2a,1144/2b,1207,1370/2, 1352, Bognár Károly 672,676,1180/6, Ludmann József 689/1, 689/2,690,740, Tóth János hidi 1097/1, 1097/2, 658, 659, 207/2,656/1, 657/1, 1030,1310/1, 1029/3, Farkas Pál hidi 656/2,657/2,930/1,930/2,1310/2 ifj Sági Józsefné 662,663,1115/2,1116/2, 1121, 1135, 1136,1215, Sági Mihály 1115/1, 1116/1, Bicskei Sándor 1098/1,1098/2, 1193/4, Szüts József 1159/5,1202/2,1218, Fodor Mária 952/1,952/2, 952/1, Keller Józsefné 1365,1366, Kőszegi Györgyné 1036/2,1345/1, 1345/2, Máté István 1018, Reichenbach Gergely 770/1,1231/1, Nagy Ignácz 1254, 1255/1,1255/2, 1258, 1182,1184,1185, 1340, 1016, Tuba József 1247, Bognár I Józsefné 704/2,705,1169, 1190/1,Németh József Huszár… 1175, 1176, Szüts Lajos ifj 1096/1, 1096/2, Klein Lajos 761,762,811,963,964,965/1,965/2 id Kereszturi Pál 654, 655,858,1177/1a,1177/1b, 1177/2,1178,1212,1311, ifj Kereszturi Pál 1032/1,Cseh József halász 1043, Sós János 1261,Szüts Lajos (nős? Bognárral?) 745,746,1103,1104,1191,1266/1,1266/2, Szüts Pálné 1095/1, 1095/2, 741, 1190/2, Bekő Istvánné 1221,Nagy János 1032/2b,1032/2a,1084, Vig Józsefné 835, Retezi Pál 693, Csikesz Kálmán 1133/1, 1133/2, Máriás István 1117, Hublik Ferencz 979, 980, Molnár Józsefné 1036/1b, 1036/1c,1242,1242/2, Reichenbach Antal 1231/2, Majer János 1036/1a, 1157=3,1159/3, Tóth András 627, 628, 768/1, 1025, Csákvári István 1090/1, Szüts József cs. 1159/4,Enyedi István 1111,1112,1370/1, 1370/2, Bicskei József alsó 1020, 1022/1,1022/2,1023/1, 1023/2, Horváth János ifjú 994, 1125, Plancsik József 1044/1,1044/2, 1045 (1. lap=61 fő -FÁ)

Murányi Józsefné 940/1,940/2, 1008,Kis József (Pál fia) 777,id Kis Mihály 967,1289,. ifj Kis Mihály alsó 910,911/1,911/2, 912,957,958,778, Juhász András 849,1265/1,Nagy András 992, 996, Hajdu Jánosné 1047, Farkas J Pálné 1275, Pataki Ignáczné 1371/2, 1372/2, Füri István 780/2, 1239/2, Südi József 1160, id Sági József 1007, 1274, Klein Miksa 998, Pintér Gyula 666,667,1379/2, 1280/1b, 1280 2a2, 1280/2b2, Pintér József 1039, 1040, ifj Szüts Imre 700/1, 701/2,1113/1a,1113/1B, 1114/1A, 1114/1B, Csörgei(?) Pál 1232, 1290,Selvanner(?) Lajos 1250, 1251,1252, Cseh György és neje 769/1, id Szüts Imre 684,685,686,710/1,710/2, 711/1, 711/2, 938,943,944, 1000,1001, 1100,1105, 1106,1122, 1195, 1198, 1260,1307, Szüts Dániel 734/2,735/2,1145,1146,1264,1330/4,1333/4,780/1, Szüts Antal 1304, 1019,1336, Sági Pál 1132,1138, 1126, Moharos István ifj 1087, Bognár P József 703/1, 702/3,989,1124, 698,699, Ifj Bárány Károly 1330/1, 1333/1, Németh József cs. 876, Posvai Pál 674,675, Bognár Pál 702/1, 702/2,766, 767,773, 774,1028/1, 1131/2,1131/2, 1267/1a,1267/1b, Bognár János 703/2,703/3, 1028/2, 1167/1, 1167/2,1168/1, 1168/2,1267/2a, 1267/2b, Tuba István 721/1, 721/2,950/1, 951/1, 1204, 1271/1, 1271/2, Mike József 610, 611,612,738, 739,1107/1, 1107/2, 1108, 1354, id Kis József 599, 600,601,602,603, 604, 699, 1078, 1229, 1230, 1334, 1382, 1383,1332/3, 1333/8, Szüts L József 734/1, 735/1, 1101, 1102, 1206, 1332/2, 1333/7, id Szórádi András 706, 707, 708, 709, 1129, 1203, 1265/2, 1298/1, 1298/2, 1314, Szórádi András nőtlen 1327, 1328, 1329, 1205, Szórádi András budapesti 724, 725, ifj Kis József 646, 647, 782, 812, 848/1, 848/2, 850, 1309, id Horváth János 649, 650, 651, 845/1, 845/2, 846, 1316/2, Horváth Károly, János és Pál 716/2a, 716/2b, 717/2a, 717/2b, 718, 719, 815, 847,/2, 882, 947/2, 948/3, 1299, 1305, Peék Gyula 1154, 1155/1, 1156/1, 1159/7, Velencei rom. kath. lelkész (sic!) 751, 799, 800, 1142, 1143, 1277, Kovács Jánosné 692, 695, 844, 1199, 1228/1, 1245, ifj Géjó Józsefné 691, 1281/1, 1281/2, 1282, 1283/1, 1283/2, Takács Ignácz 816, Lukácsi József 664, 665, 840, 1038, 1073, Lukácsi István 622, 758/1, 758/2, 759, 1074, 1194, 1303, Lakner György 1234, 1235, Velencei rom. kath. iskola 753, 794, 795, 832, 1278, Horváth József id 633, 634, 716/1, 717/1, 847/1, Horváth József (apja József) 950/2, 951/2, 714, 715, Galambos István 1002, 1109, 1110, 1163, Ludmann Pál 670, 671, 673, 1011, 1014, 1118, 1119, 1120, Ludmann János 668/1, 668/2, 669/1, 669/2, 1012, 1152, 1153, 1262, 1294, Ludmann Viola és házastársa 1214, 1216, 1322, 1323,1324, 1180/5, Németh József belső 1127, 1128, 982, Mike János 991, 1085, 1086, 1200, 1363, 1362, Durmits (?) Mihályné 853, 854, Pavel (?) Károlyné 1209, 1369, 1371/3, 1372/3, Hajdu András id 619, 620, 621, 621, 1257, Hajdu Pál 1009, 1063, 1064, 1153/5, 1357/2, 1159/2, Retezi Károly 814, 956, 1306, 1313, Gránicz József 770/2, 995, 1330/5, 1333/5, Török Sándor 1376, Retezi József 787, Tóth István kb(?) 1013, 1015, 1233, 1346, 1361, Márhoffer József 1193/1, 1343, 1351, Németh Sándor Mihály 954, 955, 1079/1, 1079/2, Németh István ifj 880/1, 880/2, 1093/1, 1094/1, Sági István 830, 859, 1057, 1058/2, 1164, Húsvéti István 1161, Matus József 842/1, 842/2, 1166/1, 1166/2, Huszár Ferenc 1183, Szabó István 1288, Géjó István kőfejtő 867, 868, Huszár János 939/2, Szabó Ignácz 1005, 1335, Gránitz Pál 1371/1a, 1371/1b, 1372/1, Szüts János 939/1, Húsvéti Mátyásné 781, 839, 1089, Tóth Károly 1021, 1344, Húsvéti Mihály 1339, 1350, 1330/b, 1331, 1333/b, 1332/1, Bicskei Dániel 1059/1, 1059/2, 1091, 1352, 1367/2, 1368, Bernyó Mihály id 1075, 1076, 1077, Major István 1090/2, Csik József gyári 1179, Huszár Mihály (2. oldal 88 fő)

1348,/3, 1377/1, 1377/2, 1330/3, 1333/3, Nagy György ifj, 1268, 1325, 1326, Fekete Pálné 771, 772, 1003, 1088/1, Farkas Mihály 1300/1, 1300/2, 1353, 977, 978/1, 978/2, 1165, ifj Hajdu András 1155/2, 1156/2, 1157/1, 1159/1, 1159/6, Dömsödi Márton 990, Dömsödi József 635/2, 636, 736, 737, 993, 1134, 1150/1, 1150/2, 1151, 1219, 1308, 1316/1, 1355/1, 1355/2, Nagy Károly 747, 1228/2, 1312, Klaus Boldizsár 997, 1341, Hajdu István 616, 617, 618, 1256, 1284, 1285/1, 1285/2, id Tóth Pál 1162, 648, 1006, Retezi István és testv. 613, 614, 615, 660m 661, 933/2, 934/1, 934/2, 1211, 1296, Posvai Mihály 606, 607, 608, 609, 750, 784, 785, 788, 789, 801, 802,810, 862, 863, 1291/1, 1291/2, 1292, 1293, Posvai József 1301, Nagy Mártonné 1010, Kupi István 1349/1, 1349/2, 726?, 727?,1223, 1224, Tóth Jánosné 020?, 635/1, 637, 638, 639, 640, 641, 1186, 1380/2, 1380/1, 1201/1, 1202/1, Török Pál id. 1004, Török Pál ifj 1272, Retezi Jánosné 940/1, 940/2, 1008, Géjó József 605, 1140, 1141, Lestár Mihály 728, 729, 861, Velencei rom. kath. harangozó 831, 1276, Nagy Lajos 765/1, 765/2, 1017, 1065, Török József és neje 1193/3, 1347, 1348/1a, 1348/1b, 1330/2, 1333/2, Meszleny Béla 712, 713, 760,885, 776, 833, 834,881,889/1b, 889/3b, 890, 891, 892, 893,894,966, Varga István 1217, 1348/2a, 1348/2b, Velencei Közbirtokosság 869, 870, 927, 937, 1083, 1222, 1225, 1226, Guttmann Pál 857, 852, 984, 985, 986, 1243, 1147, 1148, 1236, 1244, Lakner Jánosné 1192, 1240, 1241, Meszleny Benedekné 913, 914, 915, 916, 917/1, 917/2, Meszleny Pál 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 928, 929, 987, 1070, 1072/1, 1072/2, 897, 899, 900, 935, 936, Milkó Vilmos és fiai 1099, Dr Gárdony Antalné 883, 884, 885, 1066, 1067, 1069, 1149, 1248, 1249, 1158/2, Beck Hugó 809, 817, 818, 819, 820,821,822/1, 822/2, 823, 824, Moharos Lajos 1227/2b, 1227/2a, Ács Antal 1034, 1035, 1317, 1318, Bicskei Pál 941, 942, 1032/3, Braun Mátyásné 1058/1, Csuti? Imre 879, Deutsch Kálmán 988, Erdélyi János 1172, Fridrich? Endre 1054/1, 1054/2, 1054/3, 1054/4, 1054/5, 1055, 1056, 1060, 1061, Fridrich István 969, Halász Gedeon 1180/1, 1180/2, 1180/3, 1180/4, 1213, Herberth Mihály 732, 733, 741/1, 741/2, 742, 829 Jelinek István 1113/2, 1114/2, Kőműves József 1227/1a, 1227/1b, Klaus István 756, 757, Kron Zsigmond 1080/1, 1080/2, Leitgelb? Miklósné 596, 597, 698, Lendvai Béla 864, 865, 866, 874, 872, 981, Major Mihály 931, 932, 933/1, Meszleny Miklós 895, 896, 1197, Nagy Istvánné alsó 1375, Schmid? János 945, 946, 1024, 1081, 1082, Skobrák Ferenc 1273, Dr Spät Henrik 825, 826, 827, 828, Gehammer? József 1220, Szokolai János 837, 838, Szöllősi Géza 873, 874, 975/1, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 909/2a,b, 970, 971, 972, 973, Szilágyi János 968, Vida Jánosné 769/2, 779, 1189 helyrajzi szám. (3. lap összesen 61 tulajdonos)

A hegyközség ügyeit intézi: 1) a közgyűlés, 2) a választmány 3) a hegybíró

A közgyűlés tagja minden birtokos-aki a hegyközség kötelékébe tartozik, gyámság vagy gondnokság alatt levők helyett a közgyűlésen a gyám vagy a gondnok vesz részt. Minden tagnak joga van a közgyűlésen magát megbízott által képviseltetni, a megbízott neve a közgyűlés megnyitásáig a hegybírónak írásbelileg bejelentendő.

Rendes közgyűlés évenként egyszer éspedig december 15-20 között tartatik. Rendkívüli közgyűlés 5 tag kívánatára- vagy a választmány határozatából fakadóan bármikor összehívható.

A közgyűlés határnapja előtt legalább 8 nappal hívandó össze, a közgyűlés tagjai a tárgysorozat közlése mellett írásban hívandók meg.

A közgyűlés határozatát szótöbbséggel hozza, 800 o öl vagy ennél csekélyebb terület birtokosa egy szavazattal, az ennél nagyobb terület birtokosa pedig annyi szavazattal bír, ahányszor 800 o öl területe van.

Az összes hegyközségi birtokosok szavazatainak egynegyed részénél több szavazatot a saját nevében senki nem gyakorolhat.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 1. A hegyközségi szabályok módosítása, hatályon kívül helyezése és újak alkotása.
 2. A hegybírónak, a választmány tagjainak és a hegyközségi jegyzőnek választása és pénztárnok választása.
 3. A hegyőrök felfogadása.
 4. A hegyközségi évi munkaterv és költségelőirányzat megállapítása.
 5. A számadások felülvizsgálása és jóváhagyása.
 6. A kötelességellenesen működő hegybíró, hegyközségi jegyző, választmányi tagok és és hegyőrök, pénztárnok elmozdítása.
 7. A választmány intézkedései elleni felszólamlások elbírálása.
 8. A hegyközségi tagok felvétele, vagy a tagoknak a hegyközség kötelékéből való elbocsátása.
 9. A hegyközség feloszlatásának kimondása.

A hegyközség rendes kiadásai:

 1. A hegybíró és a hegyközségi jegyző tiszteletdíja.
 2. A hegyőrök díjazása.
 3. A kártékony rovarok és növények elleni közös védekezéssel felmerült kiadások.
 4. A hegyközség területén átvonuló utak, vízelvezetők, és a hegyközség területén a hegyközség által létesített kerítések fenntartási költségei.

Az itt elősorolt kiadások fedezéséhez minden birtokos, aki a hegyközség kötelékébe tartozik, hozzájárulni köteles.

A hegyközség rendkívüli kiadásai:

A nagyobb mértékben fellépett szőlőpusztító rovarok vagy egyéb állatok ellen való védekezés költségei-amit az 1. § felsorolt birtokosok kivétel nélkül fedezni tartoznak.

Az évi költségelőirányzat évenként, a december hó 15-20 között tartott közgyűlésen állapítandó meg.

A hegyközségi tagoknak a hegyközség kötelékéből való elbocsátása, új tagok felvétele és a feloszlás kimondása tekintetében az 1894. évi XII. tc. 66, 71 és 73 §-inak határozmányai az irányadók.

A hegyközségi közgyűlés jegyzőkönyvét a közgyűlés által megválasztott hegyközségi jegyző vezeti, akinek ezenkívül a közgyűlési meghívók kibocsátása körüli írásbeli teendők ellátása, továbbá a számadás és költségvetésnek-valamint a hegyközségi járulék kivetésének a választmánnyal leendő elkészítése képezi feladatát.

10§

A közgyűlésen egy tárgyhoz rendszerint mindenki csak kétszer szólhat, többször csak az elnök engedelmével. Jogában és kötelességében áll az elnöknek a szólót a tárgyhoz térésre, s ha attól ismételten eltért, vagy az illemet veszítené rendreutasítani s a szót tőle a azon tárgyban megvonni. Aki a tanácskozás méltóságát vagy a gyűlés tagjait sértő kifejezéssel él, s azt rögtön vissza nem vonja, avagy botrányos magaviselete által a tanácskozást dacára zavarja, széksértést követ el, s a gyűlés által fellebbezés kizárásával 5 azaz öt koronáig terjedő- s közigazgatási úton behajtandó- s a hegyközségi pénztárt illető bírságra büntetendő.

A bírsággal terhelt, míg azt ki nem fizette, a gyűléseken részt nem vehet.

11§

A hegyközségi választmány áll:

 1. a hegybíróból-mint elnökből,
 2. a pénztárnokból,
 3. 8 választmánytagból.

Tagjai a közgyűlés által 3 évre választatnak.

12§

A választmány hatáskörébe tartozik:

 1. A közgyűlések tárgysorozatának megállapítása és tárgyalási előkészítése.
 2. Az évi költségelőirányzat szerkesztése,.
 3. Munkaterv tekintetében a javaslattétel.
 4. A számadás összeállítása.
 5. A hegyközségi járuléknak a hegyközségi jegyzővel való kivetése. A közgyűlési határozatok végrehajtása.
 6. A szüret kezdeti időpontja megállapítása.
 7. A tagoknak különös méltánylást érdemlő esetekben a megállapított szüretelési idő alól való felmentése.

13§

A hegybíró hatáskörébe tartozik:

 1. Elnökölni a köz és választmányi gyűléseken és ezen gyűléseket összehívni, s a tanácskozás rendje felett a 10§ szerint felügyelni.
 2. A pénztárost a pénzkezelés rendje felett felügyelni.
 3. A kiadásokat és bevételeket utalványozni.
 4. A hegyközségi járulék kivetését behajtás végett a községi előljáróságnak átadni.
 5. Eszközöltetni a hegyközségi munkálatokat és felügyelni azokra a közgyűlési határozat értelmében.
 6. A hegyközségi személyzet működését vezetni és ellenőrizni.

14§

A tagok kötelesek:

 1. A rájuk szabályszerint kivetett pénz vagy munkabeli járulékokat befizetni, illetve teljesíteni.
 2. A hegybírónak a saját hatáskörébe tett meghagyásait teljesíteni.
 3. A szüretelést a választmány által kitűzött határidő előtt a választmány külön engedélye nélkül meg nem lehet kezdeni.
 4. Általában a szabályrendelet összes rájuk vonatkozó intézkedéseit a záró § ban foglalt büntetés terhe mellett teljesíteni.

15§

A közgyülés intézkedései, illetve határozatai ellen a járási főszolgabíróhoz van fellebbezésnek helye.

A hegy bíró és választmány intézkedései ellen csak az esetben van, a közgyűléshez fellebbezésnek helye, ha azok hatáskörüket túllépték s a közgyűlés, illetve a választmány határozatait megszegték volna. A hegybíró és a választmány tagjai az ily intézkedések folytán szenvedett károkért felelősek.

16§

A hegyőrök alkalmazásra és szolgálatára nézve a földmüvelésügyi m.kir. miniszter úrnak 1894. évi 48.000 sz. kiadott rendeletében foglalt szabályok irányadók.

17§

Szőlő és gyümölcsérés idejére bárkinek-tehát a hegyközségi tagoknak is más mesgyéjén járni csak a hegybíró illetve hegyőr és a tulajdonos engedélyével szabad.

18§

A közös mesgyéket a tulajdonosok jókarban tartani kötelesek, az elhanyagolt mesgyék a hegybíró által kitűzött záros határidőben megigazítandók. A közös barázda 90 cm szélességben mindegyik birtokon a maga területéből 45 cm szabadon hagyni s azt járható állapotban tartani köteles. Aki a barázda rendes szélességét elszántással, h(?)tással, döntéssel, vagy egyéb módon elszorítja, annak kárára és költségére a barázda helyreállíttatik.

A barázdákon lovat, szarvasmarhát, sertést stb. vezetni, bármilyen járművet használni, talicskát stb. tolni, -s a tőkék épségét veszélyeztető bármily terhetvonni tilos.

19§

Fákat mindenki csak földterülete szélétől számítva 2 (kettő) méterrel beljebb ültethet és pedig a barázdák mellett csak középmagasságú, mint szilva, őszibarack, stb vagy gúla alakú gyümölcsfákat.

A jelen szabályrendelet életbe lépte előtt ezen § ellenére ültetett fáknak az úttestre, illetve a mesgyére kihajló ágai, az úttest, illetve a mesgye széle irányában megmetszendők.

20§

Aki szomszádjának ültetését bármi tekintetben sérelmesnek véli, az ellen az ültetéstől számított egy éven belül emelhet illetékes helyen panaszt, azon túl panasztételi joga elenyészik s csupán a sérelmes ültetvénynek az előző § ban kért módon való megnyesését követelheti.

21§

Ha valamely birtokos szőlőjéből szőlőt akar szedni, erről a szándékáról az illető hegyőrt a szedés megkezdése előtt értesíteni tartozik.

22§

A hegyközségi pénztár terhére fenntartott szőlőhegyi utak terhek kifuvarozására csak a hegybíró engedélyével-de csakis az úttest rongálása nélkül- használhatók fel.

23§

A hegyközség területén levő bányákból a vidékre vidékiek által szállított minden kocsi kőrakomány után útrongálási díj fejében a hegyközségi pénztár javára 20 azaz husz fillér fizetendő. A hegyőrök a kőszállítást ellenőrizni tartoznak. s ezt eltitkolt kőrakományok után feljelentésükre kirótt utrongálási díjnak 20 azaz husz százalékát jutalmul kapják, a hátralékos utrongálási díjnak az 1883 évi XLIV tc értelmében közadók módjára hajthatnak be. A helyiek ezen utrongálási díj fizetése alól a vidékre szállított kőrakomány után is felmentetnek, köteleztetnek azonban az általuk használt utat rongálás esetén oly állapotra visszahelyezni, mint a milyen az a szállítás előtt volt.

A szüret kezdetétől számítva 2 (kettő) heti időtartam alatt tilos a kőszállítás.

24§

Esők és hóolvadások idején a dülők, gyalogutak és barázdák szolgálván vízvezetékül ezeken a vizet lefolyásában gátolni, felfogni vagy más birtokán vezetni tilos, ezen tilalom megszegése kártérítésre is kötelez.

25§

Pinczét a más birtoka alá ásni tilos.

26§

A hegyközségi utakra vagy közhelyekre szemetet vagy egyéb tárgyakat kihányni tilos.

27§

Trágyát és más tárgyakat a nyári hónapokban hosszabb időre mindenki csak a saját területére rakhat le, ha ez által a kocsi vagy gyalogközlekedés nem akadályoztatik- de azok még ez esetekben is legkésőbb egy hó alatt onnét eltávolítandók- ily tárgyaknak a dülőn vagy köztereken ideiglenesen való lerakása megengedtetik.

28§

A hegyközség területén háziállatokat szabadon tartani, vagy a dűlőre kikötni nem szabad, kutyát csak állandó felügyelet mellett lehet tartani, a gazdátlan ebeket a hegyőr lelőheti.

29§

A hegyközség területén bármiféle építkezés csakis az érvényes törvényhatósági építkezési szabályrendelet értelmében eszközölhető.

30§

Ezen szabályok megsértése a földművelésügyi miniszter úrnak 1894 évi 48 00 sz rendelete 70§ a értelmében kihágást képez és 100 azaz egyszáz koronáig terjedő pénzbüntetéssel, illetve vagyontalanság esetén megfelelő elzárás büntetéssel büntetendő.

 

Kelt Velencén, az 1915. január hó 8-án tartott hegyközségi közgyűlésből.

 

Kornafi(?) László

Szücs József

hegyközségi jegyző

hegybíró

 

(A további egy oldalon a megyei alispáni hivatal észrevételei és helybenhagyó záradéka olvasható, melyeket nem közlök-FÁ)

 

Kapcsolódó bejegyzések:

A velencei közbirtokosságról

 

Források:

Fejér Megyei LevéltárKategóriák:1900-1919, Adatok, adózás, Gazdaság, I. Világháború, Időszak, Régi kőbánya, Település-szerkezet, Településszociológia, Velence, Velencei tó, XX. század

Címkék:, , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: