Fejérvármegye szabályrendeleteinek gyűjteménye – 1918. I. rész : forrásközlés

Kárpáti Miklós szerzőtársam jóvoltából kölcsönkaptam  a valamikori Fejér Vármegye 1918-as jogszabálygyűjteményét, ami  amolyan közigazgatási kézikönyv-féle.  Két lépésben ismertetem. Először magát a dokumentumot teszem elérhetővé, és néhány körülményt ismertetek róla, majd a második bejegyzésben néhány érdekesebb jogszabályról adok ismertetést.

***

A bő, közel hatszáz oldalas gyűjtemény 64 joganyagot tartalmaz, és praktikus blankettákat. Jellemzően nem törvényt, hanem azok alkalmazásával, vagy helyi szabályozással kapcsolatos  rendelkezéseket.

Összeállítója Szüts Jenő alispán.

(Baracskai) Szüts Jenő 1853-ban született és 1921-ben hunyt el. Alispánként először 1906-ban tűnik fel a neve a Budapesti Hírlap apróhírei között.[1] Szakmai végzettségét nem sikerült  megtudnom. Egyértelműen közigazgatási hivatalnok volt. Farkas Gábor könyve 85. oldalán középnemesi származású, vármegyei bürokráciába jól beágyazódott szereplőként írt róla.  1918-ban nyugdíjazták, és a későbbiekben már nem kapta vissza hivatalát. Hatvanöt éves volt akkor.

A gyűjtemény kiadója a Csitári és Társa Kiadó. A kiadó 1882 és 1949 között fontos szerepet játszott a megye kulturális életében. A blogon olvasható  források közül például  a Károlyi-féle ötkötetes vármegye-történet kiadása fűződik a nyomda nevéhez.

Talányos, a könyv funkciója. Tartalomjegyzék és szószedet hiányában nem igazán kényelmes kézikönyv, a hiányzó (bár hivatkozott) magasabbrendű joganyag hiányában meg nem igazán jogszabálygyűjtemény. Valahol a kettő között áll. Talán a vármegyék még megmaradt jogi függetlensége lehet a magyarázat erre az öszvér megoldásra.

***

A (kötetből hiányzó) tartalomjegyzék:

oldal hivatkozási szám Szabályrendelet (jogszabály) cím megjegyzés keletkezési dátum, v. módosítás
3 3512/1908 Fejárvármegye szervezéséről települések, járások,listája 1912.
19 Fejérvármegye tiszti, segéd, kezelő és szolgaszemélyzete nyugdíjazása tárgyában közig. nyugdíjazási és elbocsátási szabályok 1909.
36 914/887 A betegség vagy szellemi fogyatkozás folytán munkaképtelenné vált törvényhatósági tisztviselő, segéd és kezelő-személyzet tagjaival szemben követendő eljárás módozatai 1887.
39 1080/887 Hivatali lemondás esetében, ennek végleges elfogadásáig, a választott tisztviselővel szemben követett eljárásról 1887.
42 Fejárvármegye községi és körjegyzőinek, valamint rendszeresített állásra megválasztott okleveles segédjegyzőinek myugdíjazásáról 1912.
57 9925/888 A vármegyei és községi tisztviselőkre és illetékes hatóságok által kiszabandó fegyelmi és rendbirsági büntetéspénzek hovafordítása és kezelése tárgyában 1888.
61 1081/912 Fejárvármegye törvényhatósági bizottsága közgyűlései számának, határidejének és ügyrendjének megállapítása tárgyában M. közgyűlési ügyrend és tárgyalási szabályok 1904.
74 Fejérmegye területén egyelőre szervezendő állatorvosi körökre vonatkozóan 1909.
84 Fejérvármegye tiszti, segéd, kezelő, szolgaszemélyzete és nyugdíjasainak temetési járuléka tárgyában 1911.
88 86/1909 Fejérvármegye állandó választmányának ügyrendje 1909.
90 3756/907 A fejérvármegyei törvényhatósági utbiztosok szolgálati viszonyairól, minősítéséről és hivatalos teendőiről 1907.
103 8814/1907 Az anyakönyvi kivonatok kiállításáért, valamint a családi értesítők kiállításáért és záradékolásáért járó díjak bevételezése, kezelése és elszámolásáról illetékszabályok 1907.
108. A vármegyék háztartásáról szóló 1883 évi XV. Tc. 9 §-a értelmében Fejérvármegye törvényhatósága által netalán kivetendő pótadóknak mikénti kezelése és behajtásáról 1909.
115. 12358/886 A katonai beszállásolás terhének az 1879. évi XXXVI és XXXVIII. Tc. értelmében arányosabb megosztása érdekében építendő lovas laktanya… érdekében kivetendő pótadóról nyakatekertebb a cím, rövidítettem 1887.
119 A fejérvármegyei községi és körjegyzők u.m. anyakönyvvezetők részére egyes hiv. működésükért engedélyezett díjakról, valamint az általuk végzett magán munkálatokról 1912.
137 Az előfogatok kiállításáról 1894.
141 7155/889 A községek háztartásáról és számviteléről 1896.
187 A községi éjjeli-őrség szervezése és szabályozása tárgyában 1912.
191 7666/1900 Az 1899. XV. T-c. 8§. Alapján a képviselő-választások alkalmával a választóknak a választás színhelyére és visszaszállítására igénybe vehető fogatok fuvardíjának megállapítása tárgyában 1900.
197 A Fejérvármegyei Árvaház Alapszabályai 1904.
203 A Fejérvármegyei Árvaház Választmányának Ügyrendszabályai 1904.
208 A fejérmegyei árvaház személyzetének számáról, minősítéséről, javadalmazásáról és munkaköréről 1906.
218 A Fejérvármegyei “Szent György” közkórház Alapszabályai 1894.
274 10345/882 A gőzcséplő és egyéb gazdasági gépek körül foglalkozó munkások testi épségének megóvása tárgyában 1912.
281 Fejérvármegye járási mezőgazdasági bizottságainak szervezetéről és ügyrendjéről 1894.
297 Fejérvármegye mezőgazdasági bizottságának szervezéséről 1900.
304 A birtok határainak jelzése tárgyában 1899.
307 A községi munkás segélyezési alapokról 1902.
311 A gazdasági szegődményes cselédek lakásairól 1908.
315 A pásztorokról 1902.
320 Az ebtartásról 1905.
326 A fejérvármegyei községi kör-és segédjegyzők szabadságidejéről s ezzel kapcsolatos helyettesítéséről 1912.
335 Zsibárus üzlet gyakorlásáról 1911.
338 Fejérvármegye területén szoptatásra és dajkálásra elhelyezett csecsemőkről és kisdedekről bérdajkálás intézményének leírása 1891.
351 A hordár és bérszolga iparról 1910.
354 A díjnokok szolgálati viszonyainak és illetményeinek rendezése ideiglenes közigazgatási alkalmazottak státusa 1911.
363 A foglakoztatást közvetítő és cselédszerző üzlet gyakorlásáról 1912.
368 A szarvasmarha, sertés és juhtenyésztésről 1909.
384 A vármegye területén közlekedő közuti járműveknek jelző táblával való ellátása iránt A rendszám elődje 1904.
386 A fejérvármegye törvényhatósága területén létező törvényhatósági közutakon hófúvás, hegyomlás és árvíz alkalmával előforduló közlekedési veszélyeknek és akadályoknak elhárítása illetőleg megszüntetése iránt 1898.
400 A községi közlekedési és községi közdülő -utak (ra)(…) hátrányos cselekmények és mulasztásokról és azok büntetéséről nagyon rövidítettem a címet. Tartalmilag helyi úthasználati szabályok 1894.
411 A községi munka összeírása, megváltása, a váltságdíjak behajtása és felhasználása tárgyában a kötelező közmunka szabályozása 1897.
436 Az egyenes adót nem fizetők utadó kötelezettek összeírása, nyilvántartása és a kötelezettség teljesítésének módozatairól (…) úthasználati díjak szabályozása 1893.
443 15341/886 A Nádor-csatornának Fejérvármegye területén átvonuló szakaszán építendő hidak és egyéb műtárgyakat illetőleg 1887.
446 A községi közlekedési (vicinális) és községi közdülő utakről készítendő törzskönyvek összeállításáról és kezeléséről útnyilvántartás 1899.
454 Az utkaparók minősítése és szolgálati viszonya tárgyában 1904.
464 Fejérvármegye tüzrendészeti szabályrendelete 1906.
479 Élelmiszerek hetivásárokon továbbá eladásra való vételének korlátozásáról 1879.
481 A hatósági szállításoknál és munkáknál a sztrájkok és bojkottok által okozott vétlen késedelem 1905.
483 Az iskolai rend védelme tárgyában 1879.
485 A kéjelgési ügy tárgyában 1912.
495 Fejérvármegye területén készítendő építési anyagoknak, falazó és burkoló tégláknak és födélcserepeknek normális méreteiről 1895.
498 Fejérvármegye területén levő tüzoltó testületek felügyelete és a községi tüzrendészet ellenörzéséről 1892.
503 Fejérvármegye épitkezési szabályrendelete 1890
524 Az iparkészítményeknek a hetivásárokon a nem helyben lakó iparosok által való árusíthatóságáról és az árusithatás korlátozásáról helyi iparvédelmi szabályok 1903.
529 10913/11781 A fejérmegyei községek vásárai rendtartása tárgyában 1900.
533 5645/1883 Kocsmai követelésbehajtásról szóló szabály 1883.
534 6422/890 A kis és nagyközségekben tartózkodó külföldiek bejelentése körül követendő eljárás iránt 1890.
539 A fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési iparok gyakorlásáról 1901.
547 10345/882 A koldulás megszüntetése iránt 1882.
551 3111/911 Fejérvármegye bába Szabályrendelete 1912.
556 A kéményseprési ipar gyakorlásáról és a kéményseprői díjakról 1911.
564 10345/882 A szerbtövis (disznó-tüske) név alatt ismeretes kártékony növény kiirtása céljából 1882.
566 A Fejérvármegyében alakitott borellenörző bizottságok szervezeti szabályai és ügyrendje 1898.
573-636 Függelék

 

***

A konkrét gyűjtemény INNEN tölthető le, mérete 15 MB. Némi türelem kell hozzá.

Jó csemegézést!

 

Források:

  • Fejérvármegye szabályrendeleteinek gyűjteménye (Csitári és Társa, 1918)
  • Nagy Iván: Magyarország családai (1863.)
  • kozterkep.hu
  • Az OSZK Typhopraphia Gyűjteménye
  • Farkas Gábor: Politikai viszonyok Fejér megyében 1919-1945 (Akadémiai, 1980.)

 

Megjegyzés:

[1] Budapesti Hírlap 1906. október 30, 298. szám)Kategóriák:1900-1919, Adatok, adózás, Budapest, Egészségügy, Gazdaság, I. Világháború, Székesfehérvár, Velence, Velencei tó, XIX. század, XX. század

Címkék:, , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: