Velence a II. világháborúban 6. rész: A harcok első szakasza (1944- december 5 és 24 között)

Tomka Emil és kislánya Szentesen

1. kép: Tomka Emil kislányával a frontra indulás előtti percekben a szentesi vasútállomáson

Velence II. világháborús eseményeinek ismertetését a háborús cselekményekkel, illetve azok közvetlen előzményeivel folytatom.
Ez az időszak a legkönnyebben követhető a (magyar) kutató számára, mert ekkor még szétszórtan magyar egységek is résztvettek a küzdelmekben, így nem szükséges orosz vagy német levéltári illetve kutatói kapcsolat.

E részben és a továbbiakban táblázatos formában, naplószerűen közlöm a források az adott időszak (többnyire egy nap) hadieseményeit.
December 5 előtt: Kiépült a (félkész) Margit Állás. Harcok folytak a Duna vonalában, majd december 4-én sikeres átkelést hajtottak végre Ercsinél. A Csepel szigetet védő magyar és német alakulatokat felmorzsolták, maradékaik parancsot kaptak a fokozatos visszavonulásra. Döntés született a visszavonulók friss erőkkel való megerősítésére is.

1 kep:

2. kép: Az 1944. október 29-december 9 közötti harcok (Magyarország hadtörténete II. 413. oldal)

December 5: A szovjet erők délről széles vonalon törtek előre. A maradék magyar erőket visszavonták-többek között Baracska, Kápolnásnyék, Velence területére. 5 vonatnyi német erő érkezett erősítésként a Margit Állás harmadik vonalába gyülekezés céljából. További jelentős erők még vonaton voltak.
December 6: A gyengén kiépített állások feltöltése folyt. A puhatoló szovjet támadások egyike a gyenge német-magyar védelmet áttörve Kápolnásnyékig jutott. Más alakulatok Baracska, Martonvásár vonaláig jutott, majd visszavetették őket. A frontvonal helyzete: a mai kápolnásnyéki Vörösmarty háztól nem messze található 139. magassági pont, Baracska déli része (Baracskai lakossági visszaemlékezések szerint az ú.n. Kiss Tanya környéke, Magyarország II. katonai felmérése térképén Kishalom Puszta néven)
December 7: A magyar seregtestek megmaradt részei összevonása után az alakulat-darabokat a Margit Állás vonalában pihentették Baracska-Kisvelence között. Tartott a magyar-német alakulatok visszavonulása a Margit Vonalhoz, akiket a szovjet 37. gárdalövész hadtest és más alakulatok üldöztek. Az volt a céljuk, hogy akadályozzák vagy akadályozzák meg az állás hatékony elfoglalását a visszavonulók által. Ezt nem sikerült elérni. A visszavonulók veszteségei jelentősek voltak. Szovjet alakulatok törtek be átmenetileg a védelembe Baracskánál és Pettendnél.
A szovjet vezetés felismerte, hogy az áttörésre és Budapest bekerítésére a felállított harcrendjük nem alkalmas, ezért új hadrend felállítását készítették elő. Az üldözés ereje átmenetileg csökkent. A december 20-ig tartó harcok úgy értelmezendők, mint a támadó szovjet alakulatok „erőnléti edzése” a kimerült védőkkel szemben.

2 kep

3. kép: A Velence-környéki harcok első szakaszának néhány jellegzetes pontja az 1943-as magyar katonai térképrészleten

December 8: Ez az első nap Tomka Emil féle napló velencei fejezetében. Előző estére sikerült visszavonulni Pusztaszabolcs felől idáig. Huszárosztálya 1944. elején kb 1500 jól felfegyverzett katonából állt. December 8-án kb 5-700 fő, hullafáradt, fegyverzetpótlásra szoruló katona maradt belőlük, továbbá más alakulatok hozzájuk csapott törmelékei.

a harcok 1 szakasza

4. kép: Az I. Huszárhadosztály maradékainak harcai a Margit Állás környékén 1944. december 8 és 26 között -Huszárok Előre! -156. oldal)

Aznap a szovjetek a velencei vasút/műút vonalát bombázták.
A harcok aznap három súlypontja: A megye D-Ny részében, a Velencei tótól délre, Martonvásár-Baracska térségében. A harc még nem érkezett el igazán Velencére.
December 9: Éjjel élénk tűzérségi tűz. Németh Lajos alezeredes ezredparancsnok intézkedett a főellenállási vonal elfoglalására. Kisegészítő haderő érkezett: Bene Tibor utász főhadnagy vezette 302. utász-század, Martsa Sándor hadnagy vezette 7.rohamtűzér osztály osztaga.Kápolnásnyék nyugati térségébe német légvédelmi gépágyús üteg települt. ( Az állásuk a Kápolnásnyék-Pázmánd út „törése”, nagyjából a mai M7 vonalában) Ez lesz december 20-án az a vonal (az Állás fő védvonalának harmadik vonala), ahol a támadó szovjet erőket pár órára feltartóztatják majd)
Folyik a magyar alakulatok visszavonulása. Dőry Lajos huszárhadnagy naplójában azt írta e napra, hogy korábbi százada (ami kb. 120-160 fő) akkorra már csak szakasznyira 30-50 fő) olvadt.
December 10: Szovjet gyülekezés György majornál, Gróf majornál, Hajdu pusztánál. Szovjetek Hajdu tanyánál. Délután Gárdony felől szovjet előrenyomulás. 20.00: A 150 magassági pontnál szovjet gyülekezés. A gyülekezőket aknavetőkkel tüzelik a magyarok. Erősödött a szovjet tűzérségi tűz Kisvelence D-Ny-i részére. 21.40: Az 1. század és a II. osztály csatlakozási pontján Gárdony felől szovjet támadás.
Aznap a fronton viszonylagos csend volt.

szentesi daliák

5.kép: A huszárezred 1944. nyarán, Jászberényben- közvetlenül a lengyel bevetés előtt. harmaduk se ért Velencére decemberben

December 11: Hajnal: A Gróf tanyától nyugatra a 150. mgp-ra (A Gurjal közepe) nagy tömegű szovjet erő. 7.00: magyar ellentámadás: 1. lépcső:3.század (Tereánszky fhdgy) és Martsa hdgy 6. rohamlövege.2. lépcső: Széchenyi fhdgy és az 1. század. Ütközési pont Kisvelence széle. Martsa hdgy ezután rátámadt a Gróf tanya előtt tartózkodó szovjet zászlóaljra és azt szétverték. délelőtt: Gárdony felől nagyszabású szovjet ellencsapás a II. osztály ellen. A II. osztály a vasútig hátrált, magyar csapatok visszavonása az Állás előterébe. 15.15: magyar német tűzérségi előkészítés után rohamlövegek támogatásával magyar ellentámadás. (kifulladt) A Szent György tanyán 20 (szovjet) páncélos gyülekezett, új szovjet gyülekezés a 150 mgp-nál, amit a magyarok aknavetővel támadtak.
December 11: Hajnal: A Gróf tanyától nyugatra a 150. mgp-ra (A Gurjal közepe) nagy tömegű szovjet erő. 7.00: magyar ellentámadás: 1. lépcső:3.század (Tereánszky fhdgy) és Martsa hdgy 6. rohamlövege.2. lépcső: Széchenyi fhdgy és az 1. század. Ütközési pont Kisvelence széle. Martsa hdgy ezután rátámadt a Gróf tanya előtt tartózkodó szovjet zászlóaljra és azt szétverték. délelőtt: Gárdony felől nagyszabású szovjet ellencsapás a II. osztály ellen. A II. osztály a vasútig hátrált, magyar csapatok visszavonása az Állás előterébe. 15.15: magyar német tűzérségi előkészítés után rohamlövegek támogatásával magyar ellentámadás. (kifulladt) A Szent György tanyán 20 (szovjet) páncélos gyülekezett, új szovjet gyülekezés a 150 mgp-nál, amit a magyarok aknavetővel támadtak.
Folyik a német erősítés lerakodása.
December 12: 7.00: 15 p. tűzérségi tűz után magyar ellentámadás. Jobbszárny: Pongrácz alez. 3/II. huszárosztály, illetve Rohonczy Imre szds “Remete” százada. Utána a IV. huszárezred adott osztálya Tomka Emil vezetésével, valamint 2 150 mm-s tarackkal felszerelt rohamlöveg+a magyar harckocsik. Jelentős áldozatok árán elérték a felvételi állásokat. Tisztázatlan időpontban szovjet ellentámadás, ami a magyarokat visszavetette a főellenállási vonalhoz. A szovjetek Kápolnásnyéket lövik. Magyar oldalon rendezik a megfutókat és a fő védvonal Meszleny kastély és Knyék közötti részén összpontosítják. A vasút-műút részt visszafoglalják, a Meszleny majort viszont elvesztik. Rés a fő védvonalon. E miatt a veszély miatt Tomka harcálláspontját a régi postára (ma: Finom Étkek Háza) viszi hátrébb.
Aznap a szovjet oldalon Tolbuhin azt a döntést hozta, a Margit Állást a Velencei tó két oldalán átkarolva törik át. A szovjet legfelsőbb parancsnokság parancsot adott Budapest bekerítésére.
A német oldalon is döntés született. Szerintük a Budapesttől északra fejlődő szovjet támadás a veszélyesebb, ezért erőket csoportosítanak át oda tőlünk. A védelem ereje aránytalanul meggyengült.

December 13: Reggel: nagyobb szovjet tömeg a 139-es mgp-nál (nagyjából a mai Vízmű utca vonala, kb 5-600 m-re a fő védvonaltól). Magyar aknavetőtűzzel és a német légvédelmi ágyúval lövik. Szovjet ágyútűz a kápolnásnyéki ref. templom irányába. Négy szovjet páncélkocsi éri el Kisvelencét Pusztaszabolcs irányából és lövi a magyar állásokat.
December 14: 7.00: A 3/3-as magyar páncélos karhatalmi páncélos szd támadása 4 db 150 mm-s löveggel. Vezeti Szentirmay…9.30: megérkezik egy német páncélgránátos zászlóalj erősítésnek és az előző nap elvesztett Meszleny majorra támad-sikertelenül. 12.00: Erősítésül érkezik a 15/1, 15/2. kerékpáros század. Az állomány kifáradt a magyar oldalon.
Tartott a haderő-átcsoportosítás Észak (Nógrád) felé. Aznap a szovjetek áttörik az ipolyi védvonalat. A Margit Állás védelme immár értelmetlenül gyengül tovább, de ez akkor még nem volt látható. A német hadvezetés a további haderő-kivonásokkal az északi helyzetet próbálta-reménytelenül stabilizálni. A csapatok még úton voltak, amikor a szovjetek „menetből előzték” őket.
A polgári lakosság oldalán 2 áldozatot regisztráltak.
December 15: Állandó zavarótűz a szovjet oldalról és közvetlen harccsend.
Egy polgári áldozat.
December 16: Hajnalban a szovjet tűzérség kilőtte a knyéki postát-a magyar harcálláspontot. 11.00. Magyar támadás a Meszleny major ellen a német légvédelmi ágyú támogatása mellett. Magyar erők a Meszleny kúriából és a 124-es mgp-ból. Ez utóbbi erő elfoglalta a harckocsiárkot és K irányból tört a majorra. Jelentős áldozatok árán visszafoglalták a majort.
December 17: Éjjeli szovjet zavaró támadások. A 15/1-2 kerékpáros század átvezénylése a II. osztálynak. Erős szovjet tűzérségi tűz.
December 18: 11.00 Heves szovjet pergőtűz és behatolás a német kápolnásnyék K-i állásokba. Ellentámadás a 124. mgp (kb a Vörösmarty Múzeum) környéki magyar erőktől. Visszaverték a támadást, és a régi felvételi állás 139. mgp-ján álltak meg.
Egy polgári halálos áldozat.
December 19: Baracskán a szovjetek sikeresen támadták a német-magyar állásokat. Az ottani német ellentámadásra szovjetek tűzérséget csoportosítottak át oda. Baracskán utcai harcok. Baracska ismét “saját” kézen. Délután ismét erősödő szovjet zavarótűz. Német harcerő kivonás a szakaszon (Megint az Ipoly felé), az állomány harcértéke jelentősen csökken. A Hajdu-tanyától a Szarvas tanyáig erős szovjet felvonulásra utaló jelek.
A Margit vonal bal szárnyáról elvezényelték a német LVII páncélos és LXXII gyalogoshadtest törzseit. A védelmi rendszer vezetése a német III. páncélos hadtest törzséé lett (Bakonycsernye központtal) Székesfehérvár körzetében jelentős, ám gyalogos kíséret nélküli páncélos erő maradt (összesen 261 páncélos). A Balatonakarattya-Dinnyés oldalon szovjet oldalon 45 könnyű, 13 nehéz ágyús, 22 sorozatvető üteg állt szemben a német 25 könnyű , 25 nehéz ágyús ütegével. AKápolnásnyék-Érd-szakaszon a szovjetek 49 könnyű, 17 nehéz ágyús, valamint 3 sorozatvető ütege állt a német 16 könnyű, 10 nehéz ágyús és 2 sorozatvető ütegével szemben. A felderítés információi alapján szovjet támadást várva a német hadvezetés a német csapatokat visszavonta Szfvár térségébe. Ütközőnek magyar csapatokat hagyott.

Egy polgári halálos áldozat.
December 20: Fokozatosan erősödő szovjet tűzérségi tűz, ami átterjed Kápolnásnyékre. 10.00-ig. A zárótűzben szovjet előrenyomulás Knyék balszárnyon. A balszárny összeroppan. A jobbszárny délre megsemmisül. Utcai harcok Kápolnásnyéken. A német rohamlöveges ellentámadás a knyéki postánál elakad. Az osztály maradéka a Knyék Pázmánd út törése (kb. a mai knyéki sztrádabekötő) ponton lévő német légvédelmi gépágyúk mentén reteszállást vett fel. Ez alatt Sárközy alezredes és egy másik alakulat összesen 66 honvéde Velence keleti kijáratát tartja. Az ezredparancsnokság ekkor már (kb.12.00) Nadapon volt, majd eltűnt. Martonvásárig az arcvonal összeomlott.
A 3. Ukrán Front csapatai jelentős fölényben vannak a velük szemben álló német-magyar erőkkel szemben. Élőerőben 3,3-szeres, lövegekben 4,8-szoros, harckocsiban, rohamlövegben3,5-szeres, légierőben kb a németekével összemérhető módon. A német Dél Hadseregcsoport naplója: ” … az ellenség mintegy 10 lövészhadosztályal erős tűzérségi és csatarepülő támogatással elindította a várt támadást és mély betöréseket ért el. Saját tartalékok és páncélos csoportok ellentámadása folyamatban.” … Pákozdnál betörtek a védelmi vonalba. A németek kisfalud szélén próbálkoznak új védelmi vonallal. A szovjet csapatok Kápolnásnyéken és Pettenden át Pázmándhoz közelednek. Baracskán át a Váli víz mentén 2 km-re megközelítik Kajászószentpétert.
Intenzív szakaszába lép Budapest bekerítése.
Két halálos áldozat Velencén, Kápolnásnyéken biztosan több!

Bp korulz

6. kép: Budapest körülzárásának befejezése (Magyarország hadtörténete II. 421. o)

December 21: A szovjetek komoly harc nélkül túljutottak Pázmándon.Nadapon utcai harcok. Az II. huszárezred Tomka által vezetett osztályának maradéka Vereben küzdött.
Sikertelen német páncélos ellentámadás. Kelet felől a szovjet csapatok elfoglalják Velencét, Nadapot, Pázmándot és Észak felé törnek előre. A 6. német páncélos hadsereg ellenlökése Velencéig jut, a 8. páncélos hadsereg Baracskáig. Gyalogság hiányában az ellentámadások kifulladtak. A délelőtt folyamán a német I. repülőhadtest kötelékei 5 hullámban bombázták a Kápolnásnyéktől ÉNY-ra támadó szovjet erőket. A német 6. páncéloshadosztály 11/I. “Panther” harckocsiosztályából (52 harckocsi) és a 114/I. páncélgránátos zászlóaljból és a 76/I. páncélos önjáró tűzérosztályból szervezett “Pietsch-Römbke” csoport sorozatos ellenlökéseket hajtott végre és visszafoglalta Nadapot, sőt, megközelítette Kápolnásnyék nyugati szélét. A Velence temetőjénél beásott német légvédelmi ágyúk és harckocsik több szovjet rohamot vertek vissza. (A 22-i harcokban pl. 12 db szovjet T 34-est lőttek ki). Velence-Pázmánd között a német magyar alakulatok tartották állásaikat, ugyanakkor pázmándtól É-Keletre a 37. szovjet harckocsidandár áttörte a német fővédőöv második vonalát és megközelítette Vereb-Lovasberény vonalát. Heves küzdelmek folytak baracska térségében is. Estére több ponton áttörték a Margit állás fő védőövét.
Velencén egy halálos áldozat.
December 22: A 3. Ukrán Front áttöri a fő harcvonalat. Székesfehérvártól Martonvásárig a szovjet kezdeményez. Székesfehérvárért 22-e délben kezdődik a harc. Német belső hadműveleti viták miatt szovjet előretörés, elvágják a Bp-Bécs vasútvonalat. Budapestet gazdaságilag – hadászatilag körülzárják.
Elkezdődnek a tisztogatások a Velencei tő felvidékén.
Velencén 2 polgári halálos áldozat.
December 23: Székesfehérvár éjfél körül elesik. A Velencei tó felvidékén folynak a tisztogatások.
Velencén három halálos polgári áldozat.
December 24: A szovjet erők áttörik a Budapesti védővonalat. Elkezdődik Budapest teljes körbezárása.
Velencén egy halálos polgári áldozat.

Források:
Veress D Csaba: Magyarország hadikrónikája 1944-45 (Militaria 2003.)
Veress D Csaba: A Dunántúl Hadikrónikája 1944-45 (Zrinyi, 1984.)
Sallai Elemér: Utolsó napok (Zrinyi 1958.)
Frönlich Dávid: Huszárok előre! (Puedlo Kiadó-dátum nem szerepel)
Tomka Emil: Harctéri napló 1944-1945 (Magyar Elektronikus Könyvtár)
Dőry Lajos: Fegyver nélkül a frontra 1944 -45 (Magyar Elektronikus Könyvtár)
Fejér Megyei Történeti Évkönyv IV. kötet (1970)
Velence halotti anyakönyve (Fejér Megyei Levéltár)
Magyarország hadtörténete II. (Zrinyi 1985.)Kategóriák:1939-1945, Emberek, Fotók, képek, történetek, Kápolnásnyék, Lovasberény, Margit állás, Pákozd, Pátka, Pázmánd, Sukoró, Székesfehérvár, Térképek, történelmi térkép, Velence, Velence a II. Világháború csatatere, Velencei tó, Vereb, XX. század

Címkék:, , , , , , , , , ,

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: